Pogoda w Janowie

piątek, 19 październik 2018, Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim

ZAWIADOMIENIE

Informuję mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że w dniu 19 czerwca  2018 r.   o godz. 900 w sali konferencyjnej Janowskiego Ośrodka Kultury  odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji odbytej 29 maja 2018 r.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika,
 2. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Janów Lubelski,
 3. wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Janów Lubelski,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Janów Lubelski,
 5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,
 6. zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
 7. zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Janów Lubelski na lata 2018 – 2021,
 8. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
 9. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 1. Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z działalności w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.     

Przewodnicząca Rady Miejskiej

                  Ewa Janus

                                                                                

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www