Pogoda w Janowie

wtorek, 23 październik 2018, Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii

Wyniki Budżetu Obywatelskiego

Dnia 10 października 2017 roku, zakończyło się głosowanie mieszkańców Janowa Lubelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy, iż mieliśmy możliwość głosowania na 5 projektów.

Pierwszy projekt to Remont drogi dojazdowej do uroczyska Kruczek” – modernizacja nawierzchni drogi prowadzącej do Kruczka od ul. Turystycznej poprzez wykonanie podbudowy tłuczniowej z podwójnego skropienia wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni, wyznaczenie parkingu.  Koszt – 95 200 zł.

Drugi projekt to „Ławeczka dla seniora”  –zakup i montaż 26 ławek, 26 koszy na śmieci oraz 20 sztuk drzewek przy ulicach na terenie miasta Janów Lubelski. Realizacja projektu ma na celu stworzenie miejsc odpoczynku dla seniorów, osób z niepełnosprawnością, rodzin z dziećmi. Ławeczki przy chodnikach posłużą wszystkim osobom, które mieliby możliwość odpocząć podczas drogi do przystanku, kościoła, cmentarza, wyjściu po zakupy, czy zwiedzaniu miasta. Wnioskowana kwota –  to suma rzędu 23 200 zł.

Kolejny projekt to „Rozbudowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Zaolszynie w Janowie Lubelskiem” poprzez montaż dodatkowych urządzeń w ramach siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Koszt zadania – 22 499 zł.

Czwartym  wnioskiem było zadanie, które dotyczy „Sterylizacji i kastracji  psów i kotów z terenu miasta Janów Lubelski” – kwota 10 000 zł.

Ostatnim wnioskiem była „Zielona sala gimnastyczna – ścieżka gimnastyczna na świeżym powietrzu na terenie Publicznej szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi” (zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych, np. drążki, wahadło, orbitrek, ławeczki gimnastyczne, koła wiszące, stolik szachowy. Koszt – 29 980 zł.

Na wyżej wspomniane zadnia głosować mogli wyłącznie mieszkańcy  Janowa Lubelskiego, którzy w dniu głosowania mieli ukończone 16 lat. Każdy głosujący mógł oddać jeden głos na jedno zadanie. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną, korespondencyjną i bezpośrednią (wrzucając do urny w Urzędzie Miejskim).

 

W dniach od 10 – 13 października komisja dokonała weryfikacji i przeliczenia głosów oddanych na powyższe projekty. Podkreślmy, że ogólnie zostało oddanych 1 925 głosów, z tego głosów ważnych  było  1 651 (wiele kart było źle  wypełnionych np.: przez osoby nieuprawnione ze względu na miejsce zamieszkania, nie wszystkie rubryki prawidłowo wypełnione, czy też głosy oddane zostały  podwójnie).

Ranking projektów, ze względu na oddaną liczę głosów, wygląda następująco:

1. Zielona sala gimnastyczna przy PSPzOI w Janowie Lubelskim – 501 głosów,

2. Steryzacja i kastracja psów i kotów – 485 głosów,

3. Remont drogi dojazdowej do uroczyska Kruczek – 436 głosów,

4. Ławeczka dla Seniora – 140 głosów,

5. Rozbudowa Placu Zabaw oraz Siłowni Zewnętrznej na Osiedlu Zaolszynie – 89 głosów.

Przypomnimy, że łączna suma projektów zakwalifikowanych do głosowania do Budżetu Obywatelskiego wynosi – 180 879 zł, zaś wysokość  środków przeznaczonych na realizację to suma rzędu – 100 000 zł.

Dlatego,  w pierwszej kolejności mogą wejść dwa pierwsze projekty, „Zielona sala gimnastyczna” oraz „Sterylizacja i kastracja psów i kotów”. Trzeci w kolejności w głosowaniu projekt „Remont drogi dojazdowej do Kruczka” nie może wejść do Budżetu Obywatelskiego z uwagi na wyższy, nie mieszczący się w puli środków, koszt realizacji zadania, ponieważ jego koszt wynosi  95 200 zł. Szansę mają wejść dwa kolejne projekty „Ławeczka dla seniora” i „Rozbudowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Zaolszyniu.”

Z uwagi na zaistniałą sytuację Krzysztof Kołtyś  - Burmistrz Janowa Lubelskiego będzie rekomendować - te cztery projekty - Radzie Miejskiej w Janowie Lubelskim do budżetu Gminy Janów Lubelski  na 2018 rok, w ramach Budżetu Obywatelskiego. Natomiast, ze względu na duże poparcie społeczne, Pan Burmistrz będzie również starał się zarekomendować projekt „Remont drogi dojazdowej do Kruczka” ( może w mniejszym zakresie, w ramach napraw cząstkowych ulic).

Dziękujemy mieszkańcom Janowa Lubelskiego za udział w projekcie Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszamy na stronę Budżet Obywatelski Miasta Janów Lubelski i do udziału w Budżecie Obywatelskim w przyszłym roku.

Dorota Kozdra

 

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www