czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Wykaz nieruchomości położonej na terenie miasta Janowa Lubelskiego przeznaczonej do dzierżawy - część działki o nr ewid. 88/1

Lp. Nr działki Nr księgi wieczystej pow. działki w m2 Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cena
1 Część działki o nr ewid. 88/1 ZA1J/00003712/8 (nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań) Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy 50m2 Nieruchomość położona jest w Janowie Lubelskim przy ul. Sowiakowskiego, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty. Nieruchomość stanowi własność Gminy Janów Lubelski. Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Janowa Lubelskiego – „WSCHÓD” uchwalonym Uchwałą nr XLIX/316/14 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2014 r. , ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego w dniu 11 grudnia 2014 r. poz. 4252. Zgodnie z rysunkiem powyższego planu działka nr 88/1 położona jest w terenie przeznaczonym pod drogi publiczne klasy drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu symbolem  KDD – 39. Część działki o powierzchni 50 m2 przeznaczona jest pod  lokalizację kontenera z pomieszczeniami biurowymi dla potrzeb Spółki „Wikana”. Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Roczny czynsz dzierżawy 100,00 zł plus podatek VAT

Sporz. A.M.
Spr.
AN.6845.60.2018.AM3

Dokumenty do pobrania

application/pdf iconWykaz(269.26 KB)
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www