Pogoda w Janowie

piątek, 19 październik 2018, Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

Wicepremier Jarosław Gowin w Janowie Lubelskim. Szkoła wyższa w Janowie Lubelskim?

Z inicjatywy Senatora RP prof. Józefa Zająca w Janowie Lubelskim odbyło się spotkanie Wicepremiera Jarosława Gowina z mieszkańcami Powiatu Janowskiego. Spotkanie prowadził były Starosta Bolesław Gzik.

Wicepremier przedstawił obecną sytuację w kraju i kierunki rozwoju Polski, w tym także szkolnictwa wyższego. Wiele słów uznania padło pod adresem prof. Józefa Zająca - współtwórcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Szkoły średnie w Janowie Lubelskim nawiązały już kilka lat temu współpracę z tą uczelnią. Profesor Zając zaproponował utworzenie filii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Janowie Lubelskim na poziomie licencjackim o kierunku pielęgniarstwo. Trzeba zaznaczyć, że kilka lat temu podobna propozycja nie została zrealizowana z kilku przyczyn.

Obecnie można stwierdzić, że jest pełna akceptacja władz samorządowych. Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego popiera propozycję i zapowiada współpracę. Grzegorz Pyrzyna Starosta Powiatu Janowskiego wystąpił już z przygotowaną propozycją lokalizacji uczelni. Na początku sale dydaktyczne mogłyby znajdować się w Liceum Ogólnokształcącym lub w Zespole Szkół Technicznych. Można tez poczynić starania w Urzędzie Marszałkowskim i ulokować ją w obecnym Medycznym Studium Zawodowym. Propozycja przekazania działki obok janowskiego szpitala pod budowę nowego obiektu najbardziej spodobała się zebranym. Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP potwierdził gotowość współpracy w utworzeniu uczelni.

Podczas spotkania poruszano także inne sprawy dotyczące samorządów i nauki. Burmistrz Krzysztof Kołtyś zaapelował do Wicepremiera Jarosława Gowina o powtórne rozpatrzenie przyjętych przez Rząd RP kryteriów wspierania Zrównoważonego Rozwoju Polski ze środków przeznaczonych na ten cel. Obecnie priorytetem są miasta powyżej 15 tysięcy mieszkańców, Pan Burmistrz zaproponował, aby tym wsparciem były objęte wszystkie miasta powiatowe. Janów Lubelski znajduje się niestety wśród stu takich miast powiatowych, które nie mają wymaganej liczy mieszkańców. Nasza konkurencyjność w związku z tym spada nawet w stosunku do sąsiednich miast powiatowych takich jak Kraśnik, Biłgoraj czy Nisko.

Kolejnym wnioskiem był projekt lekarza chirurgii Włodzimierza Kostrzewy, przekazany Wicepremierowi na piśmie przez Janinę Skubik, dotyczący szkolnictwa medycznego. Zawiera on propozycję, aby studenci przerywający studia medyczne z różnych przyczyn osobistych lub społecznych, po zaliczeniu drugiego lub trzeciego roku mogli podjąć pracę w służbie zdrowia np. w charakterze ratownika medycznego. Osoby te posiadają wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu medycznego.  Byłaby to sytuacja podobna do obecnych dwustopniowych studiów licencjackich, a następnie magisterskich.

Spotkanie przebiegło w atmosferze powagi i troski o przyszłość Janowa Lubelskiego i całego Kraju.

Tekst i foto: Jan Machulak

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www