Pogoda w Janowie

sobota, 17 listopad 2018, Imieniny: Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Spotkanie osiedlowe. Problemy mieszkańców przy ulicy Wiejskiej

Na terenie gminy odbywają się spotkania władz samorządu z mieszkańcami. Takie spotkanie odbyło się 10.09.2018 obok placu zabaw przy ulicy Wiejskiej. Urząd Miejski reprezentował Burmistrz Krzysztof Kołtyś wraz z zastępcą Czesławem Krzysztoniem oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Janus. Wśród mieszkańców byli także radni Henryk Jarosz oraz Łukasz Piecyk. Po przywitaniu Burmistrz zapoznał zebranych z najbliższymi planami inwestycyjnymi dotyczącymi ulicy Wiejskiej, jak również dużymi inwestycjami na terenie miasta. W najbliższym czasie rozpoczną się prace remontowe odcinka drogi od ulicy Jana Pawła II wraz z parkingiem przed blokiem nr 16 przy ulicy Wiejskiej. Trwają prace projektowe nad wybudowaniem niewielkiego obiektu handlowego na części placu za Carrefourem. Inwestor wybuduje obiekt na odkupionych od kilku właścicieli działkach.

Mieszkańcy zgłosili kilka spraw, może drobnych, ale uciążliwych do załatwienia. Przy Wiejskiej znajduje się plac, którego współwłaściciele nie koszą i rosną tam wszelkiego rodzaju chwasty.( Na części tego terenu, obecnie wykoszonym, projektowany jest przez inwestora prywatnego obiekt handlowy). Współwłaściciele placu za nic mają uwagi mieszkańców jak i pracowników gminy. Burmistrz ma znaleźć rozwiązanie tego problemu przynajmniej w bieżącym roku.

Kolejnym problemem są psy często wyprowadzane przez właścicieli do piaskownicy, gdzie pupile załatwiają potrzeby fizjologiczne. Apele i prośby napotykają na ścianę ignorancji i niechęci. Mieszkańcy domagają się radykalnych kroków w stosunku do niefrasobliwych właścicieli psów.

Zaapelowano także o częstsze wizyty policji w okresie wieczornym przy placu zabaw. Plac cieszy się pozytywną popularnością często jest jednak dewastowany przez rozkrzyczanych wyrostków. Burmistrz zwróci się do komendanta policji w Janowie Lub. o szczególny nadzór nad tym terenem, jeżeli zajdzie potrzeba zostaną zamontowane kamery o dużej rozdzielczości w miejsce obecnych.

W spotkaniu wzięło udział kilka osób z innych ulic – zgłaszali problem śmieci w okolicy „Biedronki”, gmina zwróci się do właścicieli o wystawianie dodatkowych koszy na śmieci i większą dbałość o otoczenie. Zgłoszono potrzebę udostępnienia toalet w Janowskim Ośrodku Kultury dla mieszkańców i turystów wypoczywających w parku, również w godzinach wieczornych.

Padały także pytania w sprawie ociepleń budynków i ewentualnie budowy kotłowni gazowej. Radny Henryk Jarosz zaproponował pomoc w przygotowaniu dokumentacji, ponieważ taką kotłownie będą uruchamiać mieszkańcy bloku, w którym radny mieszka już pod koniec jesieni.

Spotkanie miało charakter roboczy i spotkało się z aprobatą mieszkańców.

Tekst i foto: Jan Machulak

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www