wtorek, 18 czerwiec 2019, Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy

Pogoda w Janowie

Przedsiębiorcy współcześnie. O minionej konferencji dla przedsiębiorców

W minioną środę tj. 10 października br., w Janowskim Ośrodku Kultury odbyła się Konferencja dla Przedsiębiorców. Gospodarzem konferencji był Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, spotkanie zaś zostało zorganizowane przez Referat Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego. Niniejsza konferencja była doskonałą okazją do zainicjowania dialogu pomiędzy samorządem, a przedsiębiorcami. Podczas konferencji zaprezentowano ofertę instytucji zajmujących się dystrybucją środków unijnych dla mikro, małych, średnich i dużych firm reprezentujących równe branże, w tym turystyczną. Andrzej Jędryczek – specjalista ds. sprzedaży, Zespół ds. Kontrahentów, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., opowiedział o usługach finansowych ARP SA dla przedsiębiorstw – produkty pożyczkowe, tereny inwestycyjne. Natomiast Zastępca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości  - Radosław Tkaczyk przedstawił możliwości wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. „Wsparcie dla przedsiębiorców z Krajowych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014 – 2020” – to temat wystąpienia Bartłomieja Martys  przedstawiciela Oddziału Funduszy Europejskich, Departament Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Szczególne zainteresowanie zyskał temat przedstawiony przez Krzysztofa Partyka – radcę Ministra z Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, Ministerstwo Przedsiębiorczości i technologii, który z Bartoszem Grzesiowskim zapoznał zebranych z przeglądem najnowszych zmian w prawie gospodarczym w realizowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Po zakończeniu wszystkich prelekcji przedsiębiorcy mogli skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów (z Lubelskiej Fundacji Rozwoju oraz zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Terenowe w Janowie Lubelskim), wymienić doświadczenia z innymi przedsiębiorcami oraz z przedstawicielami samorządu.

Konferencja była okazją do wzajemnej dyskusji, poznania problemów i sytuacji, z jakimi na co dzień spotykają się przedsiębiorcy. Na temat organizacji konferencji, problemów współczesnych przedsiębiorców rozmawiam z Kierownikiem Referatu Promocji i Rozwoju UM – Katarzyną Dzadz.

D. Kozdra- W jakim celu organizowane są konferencje dla przedsiębiorców?

K. Dzadz - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest integralny z rozwojem gminy, dlatego powinniśmy go stymulować poprzez różnorodne działania. Jednym z instrumentów służących wspieraniu przedsiębiorczości jest ułatwianie dostępu do informacji i pokazywanie możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój firmy. Dlatego też zbieramy informacje o dostępnych środkach, zapraszamy przedstawicieli instytucji szczebla regionalnego i krajowego, aby w jednym miejscu, w skondensowany sposób, przedstawili możliwości pozyskania środków. Od niedawna organizujemy także konsultacje „stolikowe” po konferencji, gdzie każdy indywidualnie może porozmawiać o własnej firmie z konsultantem z wybranej instytucji.

Konferencja jest także okazją do spotkania się lokalnych przedsiębiorców, poznania, wymiany informacji, doświadczeń. My, rozmawiając z przedsiębiorcami w kuluarach, także poznajemy ich punkt widzenia na różne tematy, słuchamy o problemach, potrzebach, ale także o sukcesach, sprawach bieżących.

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania do naszego referatu tematów, które chcieliby poruszyć na kolejnych spotkaniach.

D. Kozdra -  Ilu przedsiębiorców z naszej gminy korzysta z pomocy/dofinansowania ze środków zewnętrznych?

K. Dzadz  - Zbyt mało, niestety. Nie znam cyfr, ale przedsiębiorcy nadal chętniej korzystają z funduszy kredytowo-pożyczkowych, niż z form dotacyjnych. Wynika to niestety często ze zbyt rozbudowanych formularzy aplikacyjnych, licznych załączników, czy konieczności np. posiadania pozwolenia na budowę w momencie składania wniosku, co generuje koszy, a nie daje gwarancji uzyskania dofinansowania. Preferowane są także projekty innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe. Szkoda, że nie ma dużego wsparcia dla osób pracujących, które planują założyć własną działalność, bowiem posiadają wiedzę, doświadczenie, kontakty i dużo większe szanse na utrzymanie i rozwój działalności, niż osoby bezrobotne. Ci ostatni otrzymują duże środki na założenie działalności, a po roku większość ją likwiduje.

D. Kozdra -  Jakie problemy mają współcześni przedsiębiorcy?

K. Dzadz-  Koszty prowadzenia działalności są bardzo duże, szczególnie koszty zatrudnienia. Problemem ostatnich lat jest także niewystarczająca liczba wyspecjalizowanych pracowników. Pracodawcy chcą płacić jak najmniej, a pracownicy zarabiać jak najwięcej. Coraz częściej, i to cieszy, pracodawcy doceniają i lepiej płacą pracownikom z długim stażem w swojej firmie, gdyż często posiadają oni wartość dodaną: doświadczenie, lojalność i zaufanie. Koszt wprowadzania nowych pracowników do firmy, w krótkich odstępach czasu, na dłuższą metę jest mało opłacalny i niekorzystnie wpływa na przedsiębiorstwo. Dobrze więc, że pracodawcy chcą inwestować w ludzi, podnoszenie ich kwalifikacji, bowiem ci ludzie pracują dla dobra całej firmy.

Na pewno problemem jest także duża konkurencja na rynku i konieczność rywalizowania z międzynarodowymi korporacjami. Dochodzi do tego informatyzacja, konieczność istnienia na portalach społecznościowych, co niektórych przeraża. Żyjemy szybciej, pracujemy szybciej i trzeba za tym nadążyć.

D.Kozdra - O jakim rozwoju przedsiębiorczości możemy mówić w odniesieniu do naszej gminy?

K.Dzadz - Na terenie naszej gminy mamy do czynienia z dwoma sferami rozwoju przedsiębiorczości: przemysłowo-handlową i turystyczną. Przybywa firm, więcej mikro i małych, niż dużych czy średnich. Posiadamy wolne tereny w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej „Borwnica”, które sukcesywnie się zapełniają. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi firmami zainteresowanymi inwestycją w naszej gminie. W ostatnich latach widzimy rozwój firm turystycznych, przybywa obiektów noclegowych i usługowych. Posiadamy bardzo duży potencjał turystyczny, cały czas niedoceniony przez mieszkańców. Przyjeżdżający z zewnątrz zachwycają się lasami, ścieżkami rowerowymi, infrastrukturą, zalewem, Zoomem Natury, ale narzekają na niedostateczną liczbę noclegów w sezonie, brak pola namiotowego czy miejsc dla kamperów.

D. Kozdra - Być „przedsiębiorczym” to znaczy?

K. Dzadz - Jak myślę o osobie przedsiębiorczej, to myślę o osobie, która potrafi pomysły i idee przełożyć na zyskowny biznes w konkurencyjnym otoczeniu. To osoba ambitna, która ma wizję swojej firmy, cały czas się rozwija, dokształca, słucha, co mówi najbliższe otoczenie, ale patrzy długofalowo i dzieli to na krótkoterminowe zadania. Osoba przedsiębiorcza nigdy nie powinna osiadać na laurach, tylko cały czas stawiać sobie nowe cele i szukać sposobu ich realizacji.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www