sobota, 29 luty 2020, Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla

Pogoda w Janowie

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biała Pierwsza – odbiór zadania

Przebudowa drogi dojazdowej (o długości 139 m) do gruntów rolnych w miejscowości Biała Pierwsza to zadanie, które zostało w ostatnim czasie zrealizowane przez gminę Janów Lubelski. Roboty wykonywała firma Pawła Lacha z Jarocina.

Zadanie zostało odebrane 8 sierpnia br. w obecności Burmistrza Krzysztofa Kołtysia, Radnego – Andrzeja Łukasika, Sołtysa Białej Pierwszej – Stanisława Muchy, Inspektora Nadzoru – Ryszarda Sirko, Wykonawcy – Pawła Lacha oraz Justyny Kuśmierczyk - Inspektora ds. drogownictwa UM, prowadzącej inwestycje z ramienia gminy.

Nowa droga z pewnością poprawiła komfort jazdy i wpłynęła na jej wizerunek. Jest bezpieczna i estetyczna. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię, wymieniono krawężniki, oczyszczono koryto drogi.

Przypomnijmy, że łączny koszt zadania to kwota przeszło 90 tys. zł.

54 tys. zł. to kwota dofinansowania, jaką gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pozostała kwota  - około 36 tys. zł. to środki pochodzące z budżetu gminy Janów Lubelski.

Tekst: Dorota Kozdra, foto: Justyna Kuśmierczyk

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www