Pogoda w Janowie

wtorek, 11 grudzień 2018, Imieniny: Damazego, Waldemara, Artura

Przebudowa dróg gminnych - osiedle Przyborowie. Oferta została wybrana, teraz czas na rozpoczęcie prac

Jeszcze przed wakacjami zostaną przebudowane drogi gminne na osiedlu Przyborowie. Będzie to ulica Dębowa, ul. Kasztanowa i ulica Przyborowie. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma z Jarocina - Pawła Lach. Koszt realizacji inwestycji to suma rzędu około 250 tys. złotych. Pomimo wymaganego terminu realizacji do końca lipca 2018 roku, wykonawca zaoferował skrócenie terminu realizacji o 2 miesiące.

Roboty, które rozpoczną się w najbliższym czasie będą  dotyczyć m.in. robót pomiarowych, rozebrania istniejących krawężników, remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, robót ziemnych, ustawienie krawężników betonowych, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, montaż znaków drogowych. Dodajmy, że będzie to I etap przeprowadzonych prac.

Prosimy o zachowanie ostrożności w związku z planowanymi pracami. Za chwilowe utrudnienia w ruchu, które będą towarzyszyć prowadzonym robotą, przepraszamy.

Dorota Kozdra

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www