Pogoda w Janowie

piątek, 19 październik 2018, Imieniny: Piotra, Pawła, Ziemowita

Powiatowe obchody Dnia Strażaka

„Każdy ze strażaków musi łączyć w sobie pasję, zamiłowanie do służby oraz gotowość do poświęcenia, czasami najwyższych wartości. Państwowa Straż Pożarna jak również Ochotnicze Straże Pożarne to formacje ratownicze, które zostały powołane aby służyć każdemu człowiekowi w chwili zagrożenia życia mienia lub środowiska, Ich istotą jest skuteczne przeciwdziałanie niebezpieczeństwu, które pojawia się nagle i nieoczekiwanie” -  podkreślił na wczorajszych (tj. 16 maja) Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka st. bryg. mgr inż. Grzegorz Pazdrak – Komendant Straży, wspominając o udziale i zasługach strażaków w dziejach naszego kraju, a szczególnie w walce o niepodległą Polskę.

Podczas uroczystości brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono Michała Doleckiego i Szymona Wojtana, ponadto osiemnastu Strażaków otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali: stopień młodszego brygadiera: Rafał Jarosz, Tomasz Taradyś, Piotr Mak, Mirosław Powęzka. Stopień kapitana otrzymał: Marcin Zdybel. Stopień aspiranta sztabowego otrzymał: Rafał Malnowski. Stopień aspiranta otrzymali: Jacek Brodowski, Łukasz Chmiel, Michał Dolecki. Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali: Adam Mak, Andrzej Miś. Stopień starszego sekcyjnego otrzymał: Artur Daśko. Stopień sekcyjnego otrzymali: Rafał Drzazga, Marcin Fuszara, Karol Grzyb, Arkadiusz Omiotek, Bartosz Wojtan. Stopień starszego strażaka otrzymał: Adrian Waniurski.

Warto podkreslić, iż na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie w dniu 5 maja 2018 r. stopień młodszego kapitana otrzymał Mateusz Mucha. Natomiast jutro, czyli 18 maja 2018 r.  na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Lublinie nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymają:stopień kapitana: Artur Michałek. stopień aspiranta sztabowego: Michał Jakubiec, stopień młodszego ogniomistrza: Krzysztof Szuba, stopień sekcyjnego: Damian Miazga.

We wczorajszych uroczystościach udział wziął st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Jerzy Bielecki – Poseł na Sejm RP, Wice Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, Antoni Kulpa – Wicestarosta Janowski, Nadleśnciczy Nadleśnictwa Janów Lubelski – Henryk Rążewski, bryg. w st. spocz. Henryk Dyguś były Komendant Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim, kom. Piotr Lenart – naczelnik wydziału kryminalnego KP Policji w Janowie Lubelskim, przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Janowa Lubelskiego – Krzysztof Kołtyś, Burmistrz Modliborzyc – Witold Kowalik, Wójtowie Gmin: Batorz- Henryk Michałek, Chrzanów – Czesław Jaworski, Dzwola – Stanisław Rożek, Godziszów – Józef Zbytniewski, Potok Wielki – Jerzy Pietrzyk.

Dzień Strażaka jest również okazją do podziękowań i życzeń. Komendant Straży serdecznie podziękował za pomoc i współpracę Posłowi na Sejm RP Jerzemu Bieleckiemu, Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, Starostwu Powiatowemu, Burmistrzom i Wójtom. Serdeczne podziękowania na ręce Komendanta skierował Jerzy Bielecki oraz przedstawiciele janowskich władz: Antoni Kulpa - Wicestarosta, Krzysztof Kołtyś - Burmistrz Janowa Lubelskiego, dziękując za współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w powiecie janowskim oraz za zaangażowanie i duży wkład pracy w realizację zadań wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tutejszej komendy.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www