niedziela, 12 lipiec 2020, Imieniny: Jana, Pameli, Weroniki

Pogoda w Janowie

Podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę i rozbudowę budynku Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim

To firma PABAX Krzysztofa Bajdas z Jastkowic (gmina Pysznica) będzie wykonawcą zadnia, jakim jest przebudowa i rozbudowa budynku Publicznego Gimnazjum na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej. Umowa została podpisana 13 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w obecności wykonawcy, Burmistrza Krzysztofa Kołtysia, Skarbnik Gminy Moniki Machulak, Małgorzaty Jasińskiej – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji UM, Bernarda Zakościelnego – głównego specjalisty ds. inwestycji UM.

Przypomnijmy, że projekt podzielony jest na trzy zadania. W zakres którego wchodzi przebudowa i rozbudowa budynku gimnazjum na potrzeby przedszkola. Po zakończonych pracach w budynku przy ulicy Ogrodowej będzie miesić się przedszkole przeniesione z ulicy Świerdzowej, które obecnie jest w złym stanie technicznym.

Przedszkole w budynku gimnazjum zostanie „umiejscowione” na I piętrze. Na potrzeby przedszkola zostanie wybudowana klatka schodowa z windą (winda będzie obsługiwać wszystkie kondygnacje – przedszkole i szkołę). Ponadto zostanie przebudowany układ komunikacyjny i dostosowany do wymagań p.poż., montaż stolarki drzwiowej, okiennej. Wybudowany zostanie również parking od strony ulicy Ogrodowej (w celu bezpiecznego doprowadzenia dzieci do budynku). W zakresie zadania dotyczącego przedszkola jest również budowa placu zabaw wraz z elementami małej architektury.

Drugim zadaniem jest adaptacja budynku gimnazjum na potrzeby szkoły podstawowej, która zostanie „umiejscowiona” na parterze. Prace będą obejmować przebudowę łazienek, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych, oświetlenia, montaż i wymianę stolarki drzwiowej, remont korytarza, malowanie sal lekcyjnych. W piwnicy zostanie umiejscowiona szatnia oraz pomieszczenia gospodarcze.

Zadania, które dotyczy przebudowy i rozbudowy budynku gimnazjum na potrzeby przedszkola i szkoły będzie realizowane w ramach „Rewitalizacji społeczno – gospodarczej gminy Janów Lubelski”.

Natomiast trzecie zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Janów Lubelski”. Prace będą obejmować przebudowę instalacji c.o. (w całym budynku), zostanie przebudowany węzeł cieplny, wykonana instalacja solarna oraz zostaną wymienione źródła światła na oświetlenie LED.

Prowadzone prace w budynku gimnazjum będą trwały do końca lipca 2020 roku. Na ten okres czasu wszyscy uczniowie szkoły podstawowej będą uczęszczać do jednego budynku – do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ks. Skorupki.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www