czwartek, 28 maj 2020, Imieniny: Augustyna, Jaromira, Wilhelma

Pogoda w Janowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje - program „SOS Zdążyć z Pomocą” - przyjmowanie zgłoszeń do 20 maja

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim informuje, że pozyskał środki   z Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski na realizację Program „SOS Zdążyć
z Pomocą”.

Głównym celem programu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych, poprzez działanie na rzecz rozwoju usług opiekuńczych wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwiają osobom niesamodzielnych jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w środowisku domowym.

W ramach programu zostanie zakupione i rozprowadzone wśród mieszkańców Gminy Janów  Lubelski:

  • 100 sztuk pudełek życia,
  • 100 sztuk opasek ratunkowych SOS,
  • 10 sztuk bransolet elektronicznych.

W Pudełkach Życia znajdować się będą następujące informacje:- karta informacyjna zawierająca m.in. dane osobowe, dane na temat chorób, stanu zdrowia, grupę krwi, przyjmowane lekarstwa, uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza, nr telefonów
i adresy do najbliższych członków rodziny i opiekunów, inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych.

Opaska ratunkowa SOS (silikonowa), zawierać będzie: imię, grupa krwi, nr telefonów do bliskich, ważne choroby, uczulenia, pobierane leki.

Opaska elektroniczna- urządzenie, które ma łączność z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, które po weryfikacji zgłoszenia realizuje odpowiednie procedury medyczne. Ponadto 
w przypadku kiedy użytkownik opaski elektrycznej straci przytomność bądź upadnie, opaska elektroniczna automatycznie wykryje upadek  i wyśle informację do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Użytkownik opaski elektronicznej znajduje się pod opieką CZOM 24  godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w dni świąteczne.

Wszystkie osoby potrzebujące i zainteresowane otrzymaniem opaski ratunkowej SOS, pudełka życia lub elektronicznych bransolet proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23, telefon 15 8724676, gdzie znajduje się komisja, która będzie weryfikować zasadność otrzymania pomocy w wyżej wymienionych formach.

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www