sobota, 15 sierpień 2020, Imieniny: Marii, Napoleona, Stelii

Pogoda w Janowie

Organizacje pozarządowe na spotkaniu w Urzędzie Miejskiem

Program obchodów 380- lecia miasta Janowa Lubelskiego, informacje dotyczące konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz omówienie zasad zamieszczenia i publikacji zdjęć na stronie Janowa Lubelskiego były głównymi tematami czwartkowego spotkania tj. 5 marca z organizacjami pozarządowymi.

Przypomnijmy, że w ramach tegorocznych obchodów 380 – lecia Janowa Lubelskiego, 1 lutego odbył się koncert Orkiestry Lwowskiej, 4 lutego została otwarta wystawa w Muzeum Regionalnym pn. "W kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej”, zaś 25 lutego, Vitalni przepłynęli 380 razy basen na Pływalni Otylia. Program obchodów przedstawiała Katarzyna Dzadz – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego.

W dalszej części spotkania Ewa Misztal - pełnomocnik Burmistrza Janowa Lubelskiego ds. uzależnień Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przypomniała o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Termin składania ofert upływa 16 marca br. (poniedziałek). Mowa o dofinansowaniu organizacji imprez i działań o charakterze kulturalnym, turystycznym, integracyjnym, które mają na celu propagowanie idei trzeźwości oraz zdrowego stylu życia w społeczności lokalnej. Drugi konkurs dotyczy prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym i przeciwdziałania narkomani jako element programów psychoprofilaktycznych tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.  Szczegółowe informacje pod linkiem:

https://janowlubelski.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-za

Podczas dzisiejszego spotkania Paweł Wiśniewski – Inspektor ds. ochrony danych Urzędu Miejskiego omówił zasady zamieszczenia i publikacji materiałów prasowych i fotograficznych na stronie Janowa Lubelskiego. Mowa o dołączeniu/przesyłaniu wypełnionego „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie praw autorskiej materiału przeładowanego do publikacji” oraz „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikacje wizerunku”. Podajemy Państwu również linka do materiałów:

https://janowlubelski.pl/aktualnosci/dla-mieszkancow/informacja-dotyczaca-zamieszczenia-i-publikacji-zdjec-na-stronie-janowa-

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www