Pogoda w Janowie

środa, 14 listopad 2018, Imieniny: Rogera, Serafina, Agaty

Ogłoszono przetarg na przebudowę drogi gminnej ul. Targowej w miejscowości Ruda

Pierwsze zadania remontowe dotyczące przebudowy dróg w tym roku rozpoczęte. Pisaliśmy o remoncie mostu przy rzece Biała w miejscowości Łążek Ordynackim. W ostatnim czasie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę. Pod koniec stycznia ogłoszono kolejny przetarg.

Do 14 lutego 2018 roku, zainteresowani mogą składać oferty na realizację zadania jakim jest przebudowa drogi gminnej ul. Targowej w miejscowości Ruda. Podkreślmy, że jest to kontynuacja odcinka drogi w tejże lokalizacji.

W ramach zadania zostanie oczyszczony przepust w km 0+299, wykonana przebudowa ścianek czołowych przepustu, całkowita rozbiórka nawierzchni jezdni od km 0+285 do km 0+308 oraz odtworzenie konstrukcji nawierzchni, ustawienie obramowań, wykonanie konstrukcji nawierzchni  chodników, zjazdów do posesji, dojścia do furtek z kostki betonowej, położenie asfaltu, ustawienie balustrad.

Dorota Kozdra

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www