Pogoda w Janowie

niedziela, 18 listopad 2018, Imieniny: Klaudyny, Romana, Filipiny

Ogłoszono przetarg na przebudowę dróg gminnych na osiedlu Przyborowie: ul. Dębowa, ul. Kasztanowa, ul. Przyborowie

Kolejne drogi gminne, których w najbliższym czasie czeka przebudowa. Tym razem jest to osiedle Przyborowie, a ulice na których będą prowadzone prace, to ulica: Dębowa, Kasztanowa, ul. Przyborowie. Jest to I etap przeprowadzonych prac.

Dzisiaj tj. 2 lutego 2018 roku został ogłoszony  przetarg na przebudowę wyżej wspomnianych dróg gminnych. Termin składania ofert na w/w zadania upływa 19 lutego (poniedziałek). 

Roboty będą  dotyczyć m.in. robót pomiarowych, rozebrania istniejących krawężników, remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, robót ziemnych, ustawienie krawężników betonowych, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, montaż znaków drogowych.

Dorota Kozdra

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www