Pogoda w Janowie

sobota, 20 październik 2018, Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Ogłoszono przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Kamiennej, ulicy Bialskiej i ulicy Stokowej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Kamiennej, ulicy Bialskiej, ulicy Stokowej oraz łącznik – ulica Bialska – Biała Pierwsza, ulica Sowy – Visa Ruda (kanalizacja sanitarna – etap I) - to temat przetargu ogłoszonego 12 czerwca br. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Janowie Lubelskim.

Zadania będą zrealizowane do końca 2019 roku. W pierwszej  kolejności zostanie wykonana budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Kamiennej (prace rozpoczną się już w 2018 roku), natomiast w 2019 roku – w ulicy Bialskiej, ulicy Stokowej oraz łącznik – ulica Bialska – Biała Pierwsza, ulica Sowy – Visa Ruda.

Przypomnijmy, iż w 2019 roku planowana jest również przebudowa ulicy Bialskiej. Mowa o przetargu, który w kwietniu br., ogłosił Zarząd  Dróg Powiatowych pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2808L Janów Lubelski (ul. Bialska) – Tokary – Huta Turobińska w m. Janów Lubelski, Zdziłowice i Otrocz”. Inwestycja będzie realizowana na dwóch odcinkach drogi powiatowej. Odcinek nr 1 od km 0+008 km do 1+ 250, czyli jest to długość odcinka 1 km 242 m - położony w miejscowości Janów Lubelski ul. Bialska. Odcinek nr 2 położony w miejscowości Zdziłowice gmina Godziszów i Otrocz gmina Chrzanów.  Planowany termin zakończenia inwestycji do listopad 2019 roku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej realizowana jest w ramach zadania „Kontynuacja programu kompleksowej gospodarki ściekowej w Gminie Janów Lubelski”,  dofinansowanego  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.pgkim.nbip.pl/pgkim/?n_id=17

Termin składania ofert upływa 4 lipca 2018 roku (środa).

 Dorota Kozdra

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www