czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Ogłoszenie Burmistrza Janowa Lubelskiego o przyjmowaniu wniosków o powołanie na rzeczoznawcę ds. szacowania wartości rynkowej zwierząt

Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr 142, poz. 1161)

ogłasza się

przyjmowanie wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu.

Zainteresowane osoby mogą składać wnioski  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim ul J. Zamoyskiego 59 pok. nr 23, w terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania.
 

Rzeczoznawcę Burmistrz powołuje spośród osób, które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub
 3. posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Wniosek o powołanie rzeczoznawcy powinien zawierać (druk wniosku w załączeniu):

 1. imię i nazwisko;
 2. adres zamieszkania;
 3. adres do korespondencji;
 4. informacje o wykształceniu.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym  (druk oświadczenia w załączeniu);
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi  (druk oświadczenia w załączeniu).

Załączniki:

 •  załącznik Nr 1 – Wniosek o powołanie rzeczoznawcy.
 • załącznik Nr 2 – Oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym.
 • załącznik Nr 3 – Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi.   

 

Dokumenty do pobrania

application/pdf iconOgłoszenie(619.96 KB)
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www