Pogoda w Janowie

niedziela, 21 październik 2018, Imieniny: Urszuli, Hilarego, Celiny

Od 1 stycznia można zameldować się przez internet

Od 1 stycznia każdy ma możliwość zameldowania się przez internet bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. Wczoraj tj. 1 stycznia weszła w życie nowela ustawy o ewidencji ludności, która porządkuje również przepisy związane z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Ustawa zakłada także rezygnację z  planowanej wcześniej od 1 stycznia 2018 r. oraz likwidacji obowiązku meldunkowego.

Jak czytamy na stronie Portalu Samorządowego  „pozostawienie obowiązku meldunkowego jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków administracji publicznej związanych z głosowaniem w wyborach oraz realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego, tj. emerytur, rent, dodatków, opieki społecznej, ubezpieczeń społecznych”. Podkreślmy, że ustawa wprowadza także zmiany w formularzu meldunkowym, pozwalające na zameldowanie na pobyt stały i jednoczesne wymeldowanie z pobytu czasowego; tak samo na zameldowanie na pobyt czasowy z jednoczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego, przy użyciu jednego formularza.

Aby zameldować się przez Internet należy wejść na stronę www.obywatel.gov.pl.

Wejść na stronę można również przez stronę Janowa Lubelskiego, jak zauważymy w lewym pasku strony widnieje ikonka strony OBYWATEL.GOV.PL

Kolejno należy wybrać usługę (meldunek) i potwierdzić swoją tożsamość Profilem Zaufanym (eGO). Kolejny krok to wybranie opcji – zaznaczenie, czy chodzi o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, zameldowanie dziecka, czy może skorzystanie z pełnomocnictwa do zameldowania innej osoby.

WAŻNE:

Warto pamiętać o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku, w zależności od wybranej opcji, przydać się mogą m.in. skany pełnomocnictw, skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu, oświadczenia właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w lokalu.

W przypadku gdy meldujemy samych siebie, dane personalne zostaną automatycznie zaciągnięte do odpowiednich rubryk. Jeśli wniosek składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie upoważnienia w formie załącznika.

Wniosek o zameldowanie wysyłamy online do właściwego miejscowo urzędu (odpowiedniego dla miejsca zameldowania stałego/czasowego) – zostanie on automatycznie wybrany na podstawie wprowadzonego nowego adresu zameldowania.

Jeśli dołączyłaś/-eś wszystkie potrzebne dokumenty — urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Jeśli dołączyłaś/-eś do formularza skany dokumentów — urzędnik może poprosić cię o ich oryginały i dopiero po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości cię zamelduje.

Dorota Kozdra

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www