czwartek, 28 maj 2020, Imieniny: Augustyna, Jaromira, Wilhelma

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 8/2019 o wszczęciu postępowania administracyjnego

Janów Lubelski, 2019-05-15

Symbol: AN.6733.2.2019.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 8/2019
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,

że w dniu 2019-05-14 na wniosek P. Piotra Leja pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w ramach inwestycji: "Przebudowa linii 15kV Janów-Frampol od słupa nr 167 do słupa 154, Janów-Szpital od słupa 14 do słupa nr 28", na terenie obejmującym działki nr 2632/1, 2532/2, położone w Janowie Lubelskim przy ul. Słowackiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty).

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, w tutejszym Urzędzie Miejskim pokój nr 22 w godz. pracy Urzędu, strony mogą zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne wnioski i zastrzeżenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Bożena Czajkowska
Sekretarz Gminy Janów Lubelski

Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
 

Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Sporządził Sporządził 2019-05-15 K.Z.
Sprawdził 2019-05-15 M.N.

Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
tel. kontaktowy 15 8724 673
e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

 

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www