wtorek, 18 czerwiec 2019, Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie Nr 8/2017

Janów Lubelski,   2018-04-25

Symbol: AN.6733.1.2018.KZ5

OBWIESZCZENIE  NR  8/2017

Stosownie do przepisu art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami),          

Burmistrz Janowa Lubelskiego

zawiadamia strony postępowania,

że w dniu 2018-04-25 została wydana decyzja Nr AN.6733.1.2018.KZ5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

polegającej na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach
o nr 3560, 2416/2 (ul. Ochotników Węgierskich), oraz działkach nr: 2526/1, 2525/1, 2524/1, 2523/5, 2507/5, 2506/2, 2505/2, położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty).

W siedzibie tut. organu przy ul. Jana Zamoyskiego 59, pok. nr 22 w godzinach 800 - 1500 można zapoznać się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. Natomiast doręczenie decyzji ze skutkiem prawnym dla stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia (art. 49 k.p.a.).

 

 

 

 

Z up. BURMISTRZA
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń 
Z-ca Burmistrza   
 
 
Wywieszono:
1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.
2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.
3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
 
Zamieszczono:
1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.
 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Sporządził 2018-04-25  K.Z.                                                           Sprawę prowadzi Krzysztof  Zbiżek
                                                                                                        tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2018-04-25  M.N.                                                            e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl
 
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www