Pogoda w Janowie

sobota, 17 listopad 2018, Imieniny: Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Obwieszczenie nr 42/2013 w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części ul. Ochotników Węgierskich"

Janów Lubelski, dnia 2013-09-26

Symbol:PG.6733.13.2013.KZ5

OBWIESZCZENIE NR 42/2013

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia, że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działki nr: 2589, 2590/4, 2497, 2498, 3013, 2499, 2512, 2515, 2516, 2517, 2502/2, 2503/2, 2504/2, 2505/2, 2506/2, 2521/3, 2523/5, 2524/1, 2525/1, 2526/1, 2509, 2501 położone w Janowie Lubelskim (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty),  pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w części ul. Ochotników Węgierskich".

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

B U R M I S T R Z
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził -2013-09-26  K.Z.
Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek
   tel. kontaktowy 15 8724 673
Sprawdził 2013-09-26  U.M.
e-mail:
planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl


 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www