wtorek, 18 czerwiec 2019, Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy

Pogoda w Janowie

Obwieszczenie nr 24/2018 Burmistrza Janowa Lubelskiego

Janów Lubelski,  2018-10-10

Symbol: AN.6733.2.2018.KZ5

OBWIESZCZENIE NR  24/2018

Stosownie do przepisu art. 9 i 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami), oraz art. 53 ust. 1 ustawy   z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Janowa Lubelskiego zawiadamia,
że zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr: 2416/2, 2505/2, 2504/2, 2503/2, 2502/2, 2517, 2516/1, 2515, 2512, położonych na terenie miasta Janowa Lubelskiego przy ulicy Ochotników Węgierskich (obr. ewid. Janów Lubelski Czwarty).

W ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim pokój nr 22 w godzinach pracy Urzędu, można zapoznać się z zebranymi dowodami i materiałami w tej sprawie (w tym między innymi wymaganymi analizami i projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego). Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zebrane dowody i materiały.

Z up. BURMISTRZA

Janowa Lubelskiego

Czesław Krzysztoń

                                                       Z-ca Burmistrza

 

 

Wywieszono:

1. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim i Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim.

2. Na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Janowa Lubelskiego.

3. W miejscu i w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Zamieszczono:

1. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

2. Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sporządził 2018-10-10  K.Z.                                                                           Sprawę prowadzi Krzysztof Zbiżek

                                                                                                tel. kontaktowy 15 8724 673

Sprawdził 2018-10-10  J.Z.                                                                            e-mail: planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www