sobota, 29 luty 2020, Imieniny: Romana, Oswalda, Cyryla

Pogoda w Janowie

Nowy zawód – nowe możliwości - kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy zawód – nowe możliwości” skierowanym do mieszkańców województwa lubelskiego. Miejscem realizacji projektu będzie Zespół Szkól Technicznych w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 20.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiają szybkie uzupełnienie kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowanie się i zdobycie nowego, atrakcyjnego zawodu.

Kursy zawodowe są bezpłatne i trwają 2 semestry a zapisanie się do projektu jest bardzo proste – nie musisz zdawać żadnych egzaminów wstępnych, a jedynie dostarczyć dokumenty wymagane przy rekrutacji. Na kurs zawodowy może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma wykształcenie minimum podstawowe. Kursy są skierowane zarówno dla osób pracujących jak i bezrobotnych.
Aktualnie prowadzimy rekrutację na kursy: technik usług kosmetycznych oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

W przypadku kursu technika usług kosmetycznych uczestnicy uzyskają kwalifikacje do pracy w gabinetach kosmetycznych, salonach odnowy biologicznej, hotelach, SPA oraz w studiach stylizacji. Otrzymają również pakiet kosmetyków i narzędzi niezbędnych do realizacji praktycznej części zajęć. Kurs technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pozwoli z kolei uzyskać kwalifikacje do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem i eksploatacją systemów energetyki odnawialnej. Kursanci Spotkają się z pracodawcami i ekspertami w dziedzinie OZE.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz świadectwo, a po zdaniu egzaminu państwowego – dyplom poświadczający kwalifikacje i uprawniający do pracy w danym zawodzie. Kursy pozwalają na zdobycie zawodu w 1 rok. Zajęcia będą odbywać się w weekendy i rozpoczną się w połowie września 2019.

Kontakt i więcej informacji w sprawie rekrutacji można znaleźć:
-
na stronie internetowej: www.kursylubelskie.pl
- pod numerami telefonów: 535 467 183 lub 508 280 018
- mail: projekt@atum.edu.pl

Projekt „Nowy zawód – nowe możliwości” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działanie 12.4 Kształcenie zawodowe przez firmę ATUM Sp. z o.o. w partnerstwie z firmą Recentia – Szkoły, Kursy, Szkolenia – Marta Dajewska. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www