sobota, 23 luty 2019, Imieniny: Damiana, Romany, Florentyna

Pogoda w Janowie

Nowe wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus, na nowy okres świadczeniowy 2017/2018, będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017 roku

Szanowni Państwo,

zbliża się nowy okres  ubiegania się o świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”, który rozpocznie się 1 października 2017 roku.

Wnioski będziecie mogli Państwo składać już od 1 sierpnia 2017 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego należy złożyć wniosek  do 30 września 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie  Miejskim w Janowie Lubelskim, ul. Jana Zamoyskiego 59, w godzinach pracy Urzędu:

Poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 16:00
Piątek: 7:30- 15:00

od 1 sierpnia  do 11 sierpnia, w sali nr 1 (parter),
od 14 sierpnia w pokoju nr 4 (parter).

Termin przyznania świadczenia wychowawczego jest określony w otrzymanych przez  Państwa decyzjach administracyjnych (w większości przypadków świadczenie zostało przyznane do 30 września 2017 r.).

Aktualnie procedowany jest projekt ustawy, który przewiduje między innymi nowy wzorów wniosków i załączników do wniosków.

Przypominamy Państwu, iż wnioski o przyznanie świadczenia są  i będą przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą: portalu informacyjno-usługowego Empatia, e-PUAP, PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz na Poczcie Polskiej.

W przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko należy dołączyć odpowiednie dokumenty - dotyczy głównie dochodu uzyskanego i utraconego.

W nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 (trwającym od 1 października 2017 r. do   30 września 2018 r.) na pierwsze dziecko, będzie uwzględniany dochód rodziny z 2016 r. oraz dochody uzyskane po roku 2016.

Wśród rodzin, korzystających ze świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500 plus”, zdarzają się takie, w których jeden bądź więcej jej członków mieszka lub pracuje za granicą. W takich przypadkach do ich wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów  zabezpieczenia społecznego. Tymi sprawami zajmują się Marszałek  Województwa Lubelskiego poprzez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS).

Jeżeli rodzina z dziećmi zamieszkuje na terytorium jednego z państw UE, EOG np. Wielkiej Brytanii, Norwegii lub w Szwajcarii, wypłata wszystkich świadczeń rodzinnych powinna   odbywać się wyłącznie na podstawie ustawodawstwa państwa zamieszkania, a tym samym nie przysługują świadczenia z Polski.

W przypadku zamieszkania obywateli polskich z całą rodziną na terytoriach państw poza UE, np. USA, Kanada - również nie będą  przysługiwały świadczenia rodzinne z Polski, ze względu na brak faktycznego miejsca  zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem).

Informacji o świadczeniu udzielają:

Justyna Kamińska

Milena Lenart

Telefony kontaktowe:
15 87 24 330 (wew. 31)
15 87 24 331
603 113 681

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www