Pogoda w Janowie

piątek, 14 grudzień 2018, Imieniny: Alfreda, Izydora, Alfredy

Nowe patronaty akademickie w Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Porytowego Wzgórza

Jednym ze statutowych zadań liceum ogólnokształcącego jest przygotowanie uczniów do następnego etapu kształcenia, jakim są studia wyższe. Dlatego też spośród wielu form współpracy tego typu szkół z uczelniami wyższymi najistotniejszą rolę pełni patronat akademicki. Na mocy porozumienia, szkoły wyższe zobowiązują się do opieki patronackiej, która polega między innymi na umożliwieniu udziału młodzieży szkolnej w wybranych zajęciach akademickich, wykładach otwartych, konferencjach i sympozjach naukowych. Ponadto szkoły wyższe udostępniają młodzieży szkolnej swą bibliotekę uniwersytecką oraz włączają się do organizacji obozów naukowych. Szkoła zaś zobowiązuje się do uczestnictwa w oferowanych przez uczelnię zajęciach, informowania o ofercie uczelni oraz do innych form współpracy z uczelnią.

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wgórza w Janowie Lubelskim od wielu lat współpracuje ze szkołami wyższymi, podnosząc jakość kształcenia w swojej placówce. W roku szkolnym 2017/2018 działania te zostały zintensyfikowane, a szkoła podjęła już współpracę z Politechniką Lubelską oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Porozumienia z obydwoma uczelniami podpisane zostały przez dyrektor Wiesławę Dyjach w dniu 19.02.2018. Z ramienia Politechniki Lubelskiej umowę podpisał dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL Prorektor ds. studenckich. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowany był przez dr hab. Iwonę Niewiadomską, prof. KUL - prorektor ds. nauki i kształcenia.

 Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim to studenci renomowanych uczelni w kraju i za granicą. Bardzo duży procent spośród nich to obecni doktoranci i wykładowcy uczelni wyższych, którzy powracają do naszego liceum jako prelegenci konferencji naukowych lub opiekunowie kół studenckich, nawiązujących współpracę ze szkołą. Jest to efekt wspomnianej wyżej współpracy, dzięki której młodzież już w szkole średniej poznaje środowisko uczelni oraz system edukacji szkoły wyższej.

Nasze Liceum to szkoła, która pielęgnując stuletnią tradycję nauczania i wychowania realizuje innowacyjne formy edukacji stawiając czoła wyzwaniom przyszłości. Rozumienie tradycji jako zobowiązania sprawia, że oferta edukacyjna liceum jest cały czas atrakcyjna, o czym świadczy niegasnące zainteresowanie placówką uczniów szkół gimnazjalnych nie tylko w powiecie janowskim.

Zdjęcia.
Porozumienie z Pawłem Droździelem z Politechniki Lubelskiej podpisuje Wiesława Dyjach - Dyrektor LO, foto: Tomasz Maślona;
Porozumienie (od prawej) z Iwoną Niewiadomską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podpisuje Wiesława Dyjach - Dyrektor LO (w spotkaniu uczestniczył też Jarosław Widomski - nauczyciel matematyki w LO i Anna Dutkowska z KUL - kolejne zdjęcie), foto: Tomasz Koryszko.

Dorota Rachwalska - Kata, Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www