środa, 24 kwiecień 2019, Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza

Pogoda w Janowie

Nagrodzono za kształtowanie serc i umysłów młodego pokolenia

To oni stawiają  najważniejszy fundament wychowania i edukacji. To oni kształtują serca i umysły młodego pokolenia. To oni – nauczyciele – przewodniczą w drodze zdobywania wiedzy dzieci i młodzieży.  Każdego roku Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, na wniosek Dyrektorów szkół z terenu naszej gminy (mowa o szkołach podstawowych) nagradza nauczycieli. Za pracę, za trud i poświecenie włożony w edukacje i wychowanie dzieci i młodzieży – chciałbym Wam Drodzy Nauczyciele serdecznie podziękować – mówił Krzysztof Kołtyś Burmistrz podczas wczorajszego uroczystego spotkania, w którym wręczył wyróżnionym nauczycielom nagrody.

Burmistrz Janowa Lubelskiego podkreślił, że w życiu każdego z nas spotkaliśmy różnych nauczycieli, byli i tacy których wspominamy z serdeczności, a czasem i wzruszeniem. To właśnie oni pozostawili w naszym życiu pewien ślad, byli dla nas kierunkowskazem w wyborze dalszej drogi życiowej. Wy również macie „swoich” uczniów dla których jesteście Wielkimi Nauczycielami – mówił Krzysztof Kołtyś.  Do takich nauczycieli z pewnością należy Zbigniew Czajkowski – nauczyciel wychowania fizycznego z Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, który w październiku br. został wyróżniony przez Ministra Komisji Edukacji Narodowej. Jest to zaszczytne wyróżnianie, gdyż Zbigniew Czajkowski znalazł się w gronie dziewiętnastu osób z całej Polski. Burmistrz Krzysztof Kołtyś składając gratulację Panu Zbigniewowi wyraził podziw za jego pracę, za zaangażowanie, za promocję sportu i rozwój pasji wśród uczniów janowskiej podstawówki, które przekładają się na imponujące osiągnięcia.

Podczas spotkania gratulowano również osiągnięć nagrodzonym nauczycielom.

W tym roku na wniosek Dyrektorów szkół wyróżniono następujących nauczycieli: Ryszard Boryński (nauczyciel wychowania fizycznego), Andrzej Jakubiec (nauczyciel wychowania fizycznego), Zbigniew Kiszka (nauczyciel historii, techniki, edukacji dla bezpieczeństwa), Katarzyna Lachawiec (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, muzyki i plastyki), Grażyna Kuśmierczyk (Kierownik świetlicy w PSPzOI w Janowie Lubelskim), Joanna Rosińska (nauczyciel matematyki, informatyki), Małgorzata Lewczuk (nauczyciel wychowania fizycznego), Zofia Zezulińska (nauczyciel chemii) , Anna Targońska (nauczyciel języka polskiego), Marta Nowak (nauczyciel matematyki – Publiczna Szkoła Podstawowa w Białej im. Tadeusza Kościuszki).

Nagrodzono Dyrektorów: Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi – Agnieszkę Trytek, Wicedyrektorów: Ewę Widomską i Iwonę Walas, Dyrektora Oddziałów Gimnazjalnych – Andrzeja Tomczyka, Wicedyrektor – Grażynę Kras. Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej: Jolantę Nieścior, Publicznej Szkoły Podstawowej w Momotach Górnych: Barbarę Haliniak, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łążku Ordynackim – Bożenę Pałkę, jak również Dyrektor Publicznego Samorządowego Przedszkola Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim - Elżbietę Gil i Halinę Piecuch – Nauczyciel Przedszkola, Dyrektor Publicznego Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Janowie Lubelskim – Halinę Drelich oraz Henrykę Ruszecką – Nauczyciel Przedszkola, Dyrektora Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Janowie Lubelskim – Zbigniewa Flis, Księgową ZOSiP – Barbarę Abramek.

Wręczenie dyplomów uznania odbyło się w obecności Burmistrza Krzysztofa Kołtysia, Zastępcy Czesława Krzysztonia, Sekretarz Gminy – Bożeny Czajkowskiej, Skarbnik Gminy – Moniki Machulak.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym, życząc dalszych osiągnięć i sukcesów.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www