Pogoda w Janowie

piątek, 14 grudzień 2018, Imieniny: Alfreda, Izydora, Alfredy

Nabór wniosków na udział w warsztatach dotyczących wzmacniania kompetencji przedsiębiorców w Kozani (Grecja)

Województwo Lubelskie ogłasza nabór wniosków przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego w wyjeździe zagranicznym  na  Międzyregionalne Warsztaty Tematyczne, organizowane w dniu 11 kwietnia 2018 r. dotyczące ,,wzmacniania kompetencji przedsiębiorców” w ramach projektu REBORN (Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, Działanie 2 Konkurencyjność MŚP, Poddziałanie 2.1 Usprawnienie polityk w zakresie konkurencyjności MŚP.
 
Nabór skierowany jest do:
 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego tzn. posiadających siedzibę lub co najmniej zarejestrowany oddział na terenie województwa lubelskiego, w tym firmy znajdujące się w stanie restrukturyzacji osób planujących wznowić działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w okresie najbliższych 12 miesięcy (re-start)
 
W wydarzeniu mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący posiadający status MŚP zgodnie z Zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.U. C 372, z 9.12.1997,str. 6-7) - maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący 1 przedsiębiorcę.
 
 
W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy, takich jak:
 
1) koszt przelotu/przejazdu (bilet) na trasie port lotniczy w Polsce - miejsce docelowe – port lotniczy w Polsce dla 1 osoby,
 
2) koszty zakwaterowania dla 1 osoby,
 
3) koszty transferów (przejazdów) lokalnych.
 
Organizator spotkania REGIONAL DEVELOPMENT FUND OF WESTERN MACEDONIA) w dniu 11.04.2018 uczestnikom Warsztatów zapewnia posiłek  (przerwy kawowe + lunch + kolacja). Ubezpieczenie zdrowotne i NNW, diety pobytowe, pozostałe koszty wyżywienia oprócz wymienionych powyżej oraz ewentualne inne koszty dodatkowe związane z uczestnictwem w wyjeździe Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 
 
Przewidywana liczba miejsc: maksymalnie 2
 
Przewidywany termin wyjazdu: 10-12 kwietnia 2018 r.
 
 
Harmonogram spotkania
 
10/04/2018
 
Podróż do Kozani
 
11/04/2018
 
10.00-10.30 Rejestracja, kawa powitalna
 
10.30-11.00 Sesja I, Wprowadzenie REGIONAL DEVELOPMENT FUND OF WESTERN MACEDONIA
 
11.00-12.00 Wybrane dobre praktyki w obszarze polityki nowej szansy w ramach projektu REBORN: case studies Hiszpania, Włochy, Belgia, Grecja
 
12:00-13.30 Sesja II, Prelekcje z dyskusją w ramach tematu: Przedsiębiorczość w ramach tzw. ,,drugiej szansy”
 
13.30-15.30 Lunch
 
16.00-18.00 Sesja popołudniowa, wizyta studyjna w TBA Kozani
 
20.00  Wspólna kolacja
 
12/04/2018
 
Powrót do Lublina
 
 
Termin nadsyłania wniosków: do 1 marca 2018., do godz. 15:30
 
 
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, korespondencyjnie pocztą lub przesyłką kurierską na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 
Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
 
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
 
wraz z dopiskiem: WYJAZD w ramach projektu „REBORN”
 
 
Każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Wyjazd jest organizowany przez Województwo Lubelskie w ramach Projektu REBORN (Embracing failure to encourage entrepreneurship and competitiveness), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa, Działanie 2 Konkurencyjność MŚP, Poddziałanie 2.1 Usprawnienie polityk w zakresie konkurencyjności MŚP.
 
 
Dodatkowych informacji udziela:
 
Pani Elżbieta Szulc-Wałecka, tel. 81 537 16 21, e-mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl
 
 
 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru:
 
Regulamin naboru
 
załączniki oraz źródło: http://invest.lubelskie.pl

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www