środa, 24 kwiecień 2019, Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza

Pogoda w Janowie

„Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”

Mija już prawie rok od rozpoczęcia projektu: „Moja wiedza, mą drogą do sukcesu”  w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Czas na krótkie podsumowanie naszej pracy. W ramach rozwoju kompetencji kluczowych dokonana została rekrutacja 144 uczniów technikum do projektu. W sumie od października odbyło się 1388 godzin dodatkowych zajęć dla uczniów z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, geografia, informatyka, j. angielski, j. rosyjski, j. niemiecki. Są to zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań. Dokonano rekrutacji 43 nauczycieli do projektu. Odbyło się siedem kursów doskonalących dla nauczycieli. Zatrudniono nauczycieli do prowadzenia zajęć dla uczniów (w sumie 21 nauczycieli prowadzi zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań).

Doradca zawodowy prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne. W sumie doradztwem edukacyjno-zawodowym objęto 140 uczniów a indywidualnym 120 uczniów. Przeprowadzono 110 godzin zajęć z doradztwa indywidualnego oraz 60 godzin zajęć doradztwa grupowego. Zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne na łączną sumę 21.249 zł. Organizujemy także wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernika w celu wizyty w Planetarium oraz przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych: fizycznych, robotycznych, chemicznych i biologicznych. Ze środków projektu wyposażono pracownię komputerową ICT na sumę 118.355,00 zł. oraz  pracownię  przyrodniczą na sumę 51.506,00 zł. Całkowita wartość projektu to 553.512,50 zł.

       Tuż po wakacjach planujemy dalszą realizację zajęć pozalekcyjnych w postaci kół zainteresowań, zajęć rozwijających, dydaktyczno-wyrównawczych  dla 144 uczniów, kursy i szkolenia dla nauczycieli oraz dalsze prowadzenie zajęć w ramach doradztwa zawodowego – grupowego i indywidualnego.

       Mamy nadzieję, że nasza praca przyniesie oczekiwane efekty w postaci wzrostu wiedzy i umiejętności uczniów.

tekst: Aneta Wąsek, zdjęcia: Magdalena Flis

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www