czwartek, 9 kwiecień 2020, Imieniny: Mai, Dymitra, Dobrosławy

Pogoda w Janowie

Komunikat Burmistrza Janowa Lubelskiego w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego

W związku z sytuacją kryzysową na terenie powiatu janowskiego spowodowaną rozpowszechnianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, w trosce o zdrowie naszych mieszkańców i w związku z koniecznością podejmowania  niezbędnych działań w celu ograniczenia skutków epidemii,

od dnia 16 marca 2020 r.   ograniczone do absolutnego minimum będzie  osobiste załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim.

Urząd będzie zamknięty, a obsługa bezpośrednia interesantów prowadzona będzie tylko w sprawach  niecierpiących zwłoki.

Ciągłość pracy będzie zachowana, pełnione będą dyżury i wszelkie decyzje będą wydawane na bieżąco.

Bardzo prosimy o załatwianie spraw poprzez kontakt telefoniczny, fax, drogą mailową lub przez platformę ePUAP.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Podejmowane przez nas działania podyktowane są troską o naszych mieszkańców.

Poniżej zamieszczamy wykaz kontaktów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.

Referat

Telefon

Email

Sekretariat

15 8724 330

 

sekretariat@janowlubelski.pl

 

Referat Budżetowo - Podatkowy

15 8724 314

15 8724 324 (Księgowość)

15 8724 323 (Podatki)

skarbnik@janowlubelski.pl

ksiegowosc@janowlubelski.pl

podatki@janowlubelski.pl

 

Referat Architektury i Nieruchomości

15 8724 673

15 8724 329

15 8724 316

planowanieprzestrzenne@janowlubelski.pl

gospodarkagruntami@janowlubelski.pl

 

Referat Organizacyjno – Administracyjny

15 8724 332 (Sekretarz)

15 8724 331(500+)

15 8724 672 (Działalność Gospodarcza)

sekretarz@janowlubelski.pl

500plus@janowlubelski.pl

dzialalnoscgospodarcza@janowlubelski.pl

Referat Promocji i Rozwoju

 15 8724 313

promocja@janowlubelski.pl

Referat Planowania i Realizacji Inwestycji

15 8724 322

15 8724 310 (Zamówienia Publiczne)

inwestycje@janowlubelski.pl

zamowieniapubliczne@janowlubelski.pl

Referat Ochrony Środowiska i Logistyki

15 8724 315

15 8722 011

15 8724 671 (Zarządzanie Kryzysowe)

gospodarkakomunalna@janowlubelski.pl

 

zarzadzaniekryzysowe@janowlubelski.pl

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

15 8724 309

15 8724 320 (Biuro Rady)

ewidencjaludnosci@janowlubelski.pl

biurorady@janowlubelski.pl

Urząd Stanu Cywilnego

15 8724 321

usc@janowlubelski.pl

Inspektor ds. ochrony danych

15 8722 011

iod@janowlubelski.pl

Gazeta Janowska

15 8724 320

gazetajanowska@janowlubelski.pl

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www