Pogoda w Janowie

sobota, 17 listopad 2018, Imieniny: Grzegorza, Salomei, Elżbiety

Informacja o wprowadzeniu i obowiązywaniu nowych taryf na zakup wody i odprowadzanie ścieków komunalnych na terenie Gminy Janów Lubelski

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniły się przepisy dotyczące zatwierdzania wysokości opłat za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków. Dotychczas ceny tych usług zatwierdzała Rada Miejska w Janowie Lubelskim. Aktualnie zgodnie z ustawą Prawo Wodne i ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustalanie taryf należy do kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Regulator) z siedzibą w Rzeszowie.
Na terenie Gminy Janów Lubelski usługi w zakresie sprzedaży wody i odprowadzania ścieków świadczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (PGKiM), natomiast usługę w zakresie oczyszczania ścieków świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej – oczyszczalnia ścieków (ZGK). Dlatego podmioty te złożyły do Regulatora stosowne wnioski o zatwierdzenie taryf. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Rzeszowie wydały dwie decyzje, które zostały opublikowane na stronach:

https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=190&p1=szczegoly&p2=1267968,

https://umjanowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=190&p1=szczegoly&p2=1272324.

Zwracamy Państwu uwagę na terminy wejścia w życie „stawek za wodę i ścieki” nie są one takie same, dlatego poniżej przedstawiamy wysokości opłat i terminy ich obowiązywania:
 

Wysokość opłaty za wodę
Wszyscy odbiorcy wody dostarczanej z urządzeń wodociągowych
Rodzaj Miara

 
Terminy obowiązywania
do 31.05.2018 Od dnia 01.06. 2018 r.    
do dnia 31.05.2019 r.
Cena brutto
Sprzedaż wody 1 m3 3,23 zł 3,65 zł
Opłata abonamentowa
Wodomierz główny
------------- 7,48 zł 5,15 zł
Opłata abonamentowa
Wodomierz dodatkowy
------------- 2,16 zł 5,15 zł
opłata rozliczana
wg przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody
------------- 5,48 zł 5,15 zł
Wysokość opłaty za odprowadzanie ścieków
Odbiorcy

 
Miara

 
Terminy obowiązywania
do dnia 31.05.2018 Od dnia 01.06.2018 r.
do dnia 11.06.2018 r.
(11 dni)
Od dnia
12.06. 2018 r.
do dnia 31.05.2019 r.
Cena brutto
Grupa I
gospodarstwa domowe
1 m3 4,99 zł 5,58 zł 5,66 zł
Grupa II
Przedsiębiorstwa handlowe, sklepy, instytucje, szpitale, bary itp.  
1 m3 6,77 zł 7.37 zł 7,51 zł
Grupa III
przemysłowo-produkcyjne przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp.
1 m3 11,74 zł 12,33 zł 12,61 zł
Grupa IV
Zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego
1 m3 7,85 zł 8,46 zł 8,61 zł

Ceny wody i ścieków dla odbiorcy indywidualnego – woda na potrzeby socjalno bytowe w wybranych miejscowościach województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Miejscowość Cena 1 m3 wody zł brutto Cena 1 m3 ścieków zł brutto Rodzaj obowiązującej taryfy
Zatwierdzona przez Wody Polskie (Regulator) Taryfa obowiązująca na podstawie „starych” przepisów, nie zatwierdzona przez Wody Polskie
Janów Lubelski 3,65 5,66 x  
Kraśnik KPWiK 4,82 6,32 brak x
Nisko 4,11 5,41 x  
Tarnogród 3,09 7,65 x  
Sieniawa 5,17 8,27 x  
Nowa Dęba 4,97 6,76 x  
Goraj 2,70 12,64 x  
Lesko 5,00 9,45 x  
Zagórz 9,75 8,92 x  
Mielec 4,03 5,54 x  
Bychawa 3,64 6,91 x  
Dęblin 3,83 7,46 x  
Gmina Lublin 3,72 5,19 x  
Lubartów 3,54 7,26 x  
Gmina Biłgoraj 2,56 12,74 x  
Bełżyce 3,79 7,77 x  
Włodawa 2,31 5,68 x  
Gmina Kraśnik 2,43 6,32 x  
Łańcut 3,78 5,35 x  
Jasło 4,15 4,34 x  
Przemyśl 5,28 5,13 x  
Przeworsk 4,09 4,74 x  
Biłgoraj 3,23 6,83 Brak x
Hrubieszów 3,52 8,12 x  

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www