czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 22.01.2018r.

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 22.01.2018 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz dotyczący:

  • nieruchomości o pow. 0,0725 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2129/41 - przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym,
  • nieruchomości o pow. 0,1073 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Trzeci, stanowiącej działkę nr 2129/44 - przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

tel. 15/8724-316 e-mail: gospodarkagruntami@janowlubelski.pl
----------------------------------------------------------------------------------------
AN.6840.12.2017.AM3
Sporz. Marcin Paleń
Spr. Andrzej Molicki

Dokumenty do pobrania

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www