czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów

I N F O R M A C J A

Burmistrza Janowa Lubelskiego

 

            Burmistrz Janowa Lubelskiego informuję, że w dniu 31.03.2017 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy dotyczące:

·         lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym w Janowie Lubelskim przy ulicy 3 Maja 13A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki – z przeznaczeniem do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie sąsiedniego lokalu mieszkalnego nr 3,

·         lokalu mieszkalnego nr 48 znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym w Janowie Lubelskim przy ulicy 8 Września 6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki – przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego,

·         lokalu mieszkalnego nr 7 znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym w Janowie Lubelskim przy ulicy Wiejskiej 30 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki – przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego,

·         nieruchomości o pow. 10 m2 położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej część działki nr 3158/17– przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym pod kiosk handlowy na rzecz Ruch S.A.,

·         nieruchomości o powierzchni 255 m2, zabudowanej budynkiem murowanym, stanowiącej część działki nr 2129/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski Trzeci – przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 4 miesięcy

·         nieruchomości o pow. 8 m2 położonej w obrębie ewid. Janów Lubelskim Czwarty, stanowiącej część działki nr 1182 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod ogródek kawiarniany,

·         nieruchomości o pow. 10 m2 położonej w obrębie ewid. Janów Lubelskim Czwarty, stanowiącej część działki nr 1445 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod ogródek kawiarniany.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.                                                                                                  

BURMISTRZ        

     Janowa Lubelskiego

        Krzysztof Kołtyś  

 


PG.7125.3.2013.IW4, PG.7125.2.2014.IW4, PG.7125.3.2014.IW4, AN.6845.10.2017.IW4

 AN.6845.13.2017.IW4, AN.6845.16.2017.IW4, AN.6845.17.2017.IW4,

 

Sporz. I.W.                                          

Spr. J.Z.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www