czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów

I N F O R M A C J A

Burmistrza Janowa Lubelskiego

 

      Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 10.02.2017 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz dotyczący:

  • nieruchomości o pow. 1,1503 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi, składającej się z działek nr 2317/32 i 2317/34 - przeznaczonej do oddania
    w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu,
  • nieruchomości o pow. 1,0818 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi, składającej się z działek nr 3171 i 3170 - przeznaczonej do oddania
    w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu.

Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.                                                                                                         

 
BURMISTRZ       
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś    
 

 

 

 

 

tel. 15/8724-316 e-mail: gospodarkagruntami@janowlubelski.pl


PG.6841.2.2016.AM3

Sporz. I.W.                                          

Spr. J.Z.

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www