czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów

I N F O R M A C J A

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 27.01.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim na okres 21 dni został wywieszony wykaz dotyczący nieruchomości o pow. 4,2490 ha stanowiącej działki nr 2373/4 i 2374/4 położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi w m. Borownica przy ul. Zakładowej, – przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.
BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś
________________________________________
Sporz. I.W.
 
Sprawę prowadzi I.W
PG.6840.6.2015.IW4
Tel. 15/8724-316
gospodarkagruntami@janowlubelski.pl
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www