czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów

Janów Lubelski 2017-01-23

I N F O R M A C J A

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 27.01.2016 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy dotyczące:
  • części działki nr 1444/1 o powierzchni 240 m2 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na postój autobusów PKS,
  • nieruchomości o pow. 10 m2 położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej część działki nr 1444/1– przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
  • nieruchomości o pow. 1,6927 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelskim Drugi, składającej się z działek nr 2138/2 i 2139/2 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na cele rolne;
  • działki nr 2349/7 przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas oznaczony do lat 5;
  • części działki nr 989/4 o powierzchni 20 788 m2, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Trzeci – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz ZOOM NATURY Sp. z o. o.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 015/ 8724 316.
BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś
_________________________________________
PG.6845.58.2016.IW4
PG.6845.62.2016.IW4
PG.6845.68.2016.IW4
PG.6845.69.2016.IW4
AN.6845.1.2017.IW4
Sporz. I.W.
 
Sprawę prowadzi Iwona Wojtan
Tel. 15/8724-316
e-mail: gospodarkagruntami@janowlubelski.pl
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www