czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego

I N F O R M A C J A

Burmistrza Janowa Lubelskiego

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 24.06.2016 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz dotyczący sprzedaży w trybie przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi, stanowiących działkę nr 2138/2 o pow. 0,7656 ha i działkę nr 2139/2 o pow. 0,9261 ha.
 
Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.             
z up. BURMISTRZ
Janowa Lubelskiego
Czesław Krzysztoń
Z-ca Burmistrza
Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www