Pogoda w Janowie

czwartek, 15 listopad 2018, Imieniny: Edmunda, Marii, Gertrudy

Historia Straży Ogniowej zobowiązuje

Utworzenie w 1905 roku Straży Ogniowej w Janowie Lubelskim zobowiązuje obecnych Janowian do kontynuacji tej chwalebnej tradycji. Kontynuatorką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Janowie Lubelskim. Czwartego lutego  2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP. Przewodniczącym zebrania wybrano Krzysztofa Kurasiewicza oraz protokolanta Elżbietę Szostek. Wybrano także Komisje Uchwał i Wniosków w składzie Karwatowski Michał, Miazga Henryk i Jan Sokół.

 Prezes Grzegorz Kwiecień powitał zebranych gości i strażaków- jednostka liczy 61 druhów i druhen. Obecna fala przeziębień i grypy miała wpływ na frekwencje druhów na zebraniu. Po powitaniu Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności OSP. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej skupiającej dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum, przedstawił dh Krzysztof Kurasiewicz. Jak wynika ze sprawozdania działalność młodzieży jest obiecująca wymaga jednak lepszej współpracy straży, że środowiskiem szkolnym? Plan działalności na 2018 rok odczytał Naczelnik Janusz Lepiejza, natomiast plan finansowy Grzegorz Flis. Dh Tadeusz Pikula zapoznając zebranych z protokołem Komisji Rewizyjnej wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP. Absolutorium przyjęte zostało jednomyślnie.

Prezes Grzegorz Kwiecień podziękował strażakom za przekazanie 1% z podatku na OSP Janów Lubelski. Rok ubiegły to czas dostosowanie pomieszczeń i garażu przy Domu Nauczyciela do potrzeb OSP. Dokonano adaptacji i remontu garażu i pomieszczenia w większości własnymi siłami. Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń podziękował za zaangażowanie w remont,  zaproponował reaktywację współpracy straży z harcerstwem, które ma chlubną kartę w dziejach Janowa Lubelskiego. OSP zajmuje się szkoleniami ppoż., organizuje ćwiczenia rozwijające sprawność fizyczną, organizuje zawody strażackie, szkoli młodzież, uczestniczy w obchodach patriotycznych i kościelnych uroczystościach.

Tekst i foto: Jan Machulak

 

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www