czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Będą kolejne miliony na inwestycje

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Janus zwołała sesję w dniu 14 września 2018 roku.Podczas 51 sesji Rady Miejskiej podjęto, ważną dla rozwoju inwestycyjnego gminy, uchwałę o emisji obligacji na łączną wartość 9 milionów złotych w ciągu dwóch lat. W 2018 roku będzie to 6 milionów, natomiast w 2019 roku 3 miliony złotych. Wykup obligacji rozpocznie się w 2024 roku i prowadzony będzie do 2029 roku. Wykup nowych obligacji został tak zaplanowany, aby nie ograniczał zdolności inwestycyjnych Gminy w latach przyszłych.

Emisja obligacji umożliwi sfinansowanie  programu inwestycyjnego gminy w  latach2018-2019 o wartości 29,7 mln zł. Środki uzyskane w wyniku emisji obligacji będą wkładem własnym gminy na realizacje zadań inwestycyjnych gminy w tym:

  • Przebudowę i rozbudowę  budynku po byłym PKS na potrzeby budownictwa socjalnego.
  • Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej – pięciu szkół, OPS oraz Domu Nauczyciela.
  • Modernizację dróg gminnych ul. Prusa, Wałowej, Świerdzowej polegającej na rozbudowie ciągów pieszo-rowerowych.
  • Budowa remizy OSP w Ujściu.
  • Przebudowa drogi powiatowej ul Bialska-Tokary odcinek w Janowie Lubelskim.
  • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Borownicy etap II oraz budowa odcinka drogi gminnej na terenach inwestycyjnych z budową obustronnego włączenia  do drogi Krajowej nr 19.
  • Przebudowa ulicy ks. Skorupki w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Janowskiego.
  • Stadion Miejski wraz z boiskiem przy Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim.
  • Drogi gminne, place zabaw z siłowniami, oświetlenia uliczne na terenie gminy.

Jak wyjaśniał Burmistrz Krzysztof Kołtyś zadłużenie gminy wyniesie około 17,5 miliona złotych na koniec roku. Na początku obecnej kadencji Rady Miejskiej wynosiło 15,7 miliona złotych. Gmina w obecnej kadencji zwiększy zadłużenie inwestycyjne o około 1,7 miliona złotych a zrealizuje program inwestycyjny na kwotę przekraczającą 40 milionów złotych.

Rada podjęła także dwie uchwały zmieniające uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Janowskiemu, który przesunął opracowanie dokumentacji na przyszły rok dwóch ulic powiatowych w Janowie Lubelskim. Dokumentacja dotyczy ul. Stokowej i ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza Burmistrz  poinformował że w obecnej kadencji pomoc gminy dla powiatu wyniesie około 4,6 miliona zł. Dzięki temu wyremontowano około 20 km dróg i ulic powiatowych na terenie gminy.

Skarbnik Gminy Monika Machulak przedstawiła proponowane zmiany w budżecie w bieżącym roku jak również w wieloletniej prognozie finansowej, zostały one przyjęte przez Radę  w postaci uchwały.

Pod koniec obrad Burmistrz Krzysztof Kołtyś poinformował o działalności urzędu w okresie od ostatniej sesji. Zdementował także nieprawdziwe informacje dotyczące sprzedaży targowiska przy ulicy Objazdowej.

J.M

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www