Pogoda w Janowie

środa, 14 listopad 2018, Imieniny: Rogera, Serafina, Agaty

BAL KARNAWAŁOWY 2018 W DPS „BARKA”

W pięknie przystrojonej „Sali pod Świerkami ‘’odbył się bal karnawałowy połączony z „Walentynkami”. Dzień 31 stycznia 2018 to kolejne spotkanie mieszkańców DPS z Uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy przybyli na tą uroczystość z opiekunami. Wszystkich zebranych przywitała Mariola Surtel Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „BARKA”. Ci, którzy mogli tańczyć tańczyli ,a mieszkańcy na wózkach także przeżywali tą zabawę na swój sposób. Co może zastanowić postronnego obserwatora to życzliwość w stosunku do współmieszkańców czy w stosunku do podopiecznych. Przebywając w tym środowisku człowiek nabiera szacunku do opiekunów i do mieszkańców, tym bardziej, że Ci ludzie potrafią okazać wdzięczność uśmiechem czy gestem, nawet za taki drobiazg jak Ich zdjęcie na stronie internetowej czy zamieszczone  w gazecie. Każdy pobyt w tym środowisku pozwala na szczególne przeżycia duchowe. Myślę, że takie wrażenia odnoszą również inni, którzy odwiedzają czasem okazjonalnie mieszkańców. Potwierdzeniem są coraz częstsze odwiedziny  młodzieży z różnych szkół, także z innych gmin, która występuje z różnymi przedstawieniami artystycznymi dla mieszkańców. Nie brak jest także grup seniorów, którzy wystawiają dla mieszkańców  sztuki teatralne.

Powracając do teraźniejszości, zabawa trwała w sali udekorowanej przez Karola Przytułę instruktora ds. kulturalno-oświatowych i Małgorzatę  Widz pracownika socjalnego, a panie z DPS-u roznosiły na tacach kanapki, słodkie smakołyki  i częstowały uczestników.

Kilka godzin wspaniałej zabawy, radości, uśmiechów i do następnego spotkania.

Tekst i foto: Jan Machulak

Fotogaleria

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www