czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów

                Janów Lubelski 2016-10-06

I N F O R M A C J A

            Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 10.10.2016 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy dotyczące:

  • części działki nr 3049/10 o powierzchni 530 m2 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w celu budowy kotłowni gazowej dla części mieszkań znajdujących się w budynku wielorodzinnym nr 20 przy ul. Wiejskiej w Janowie Lubelskim,
  • części działki nr 1444/2 o powierzchni 11 m2 – przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym pod kiosk handlowy.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 015/ 8724 316.

                                                                                                        

BURMISTRZ     

      Janowa Lubelskiego

                                                                                          Krzysztof Kołtyś  

 


Sporz. I.W                                                                               Sprawę prowadzi Iwona Wojtan     
Spr. E.M.                                                                                 Tel. 15/8724-316

                   gospodarkagruntami@janowlubelski.pl

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www