Pogoda w Janowie

poniedziałek, 17 grudzień 2018, Imieniny: Olimpii, Łazarza, Jolanty

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 20.09.2016 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz dotyczący:

  • nieruchomości o pow. 1,1503 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi, składającej się z działek nr 2317/32 i 2317/34 - przeznaczonej do oddania
    w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu,
  • nieruchomości o pow. 1,0818 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Drugi, składającej się z działek nr 3171 i 3170 - przeznaczonej do oddania
    w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu.

Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.                                                                                                         

 

BURMISTRZ      
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś  

tel. 15/8724-316 e-mail: gospodarkagruntami@janowlubelski.pl
________________________________________
PG.6841.2.2016.AM3
Sporz. I.W.                
Spr. E.M.

 

 

 

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www