czwartek, 24 styczeń 2019, Imieniny: Felicji, Tymoteusza, Rafała

Pogoda w Janowie

Informacja Burmistrza Janowa Lubelskiego o wywieszeniu wykazów

I N F O R M A C J A

Burmistrza Janowa Lubelskiego

 

      Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 14.07.2016 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy dotyczące:

  • nieruchomości o pow. 0,0023 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 3576/3 - przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej,
  • nieruchomości o pow. 0,0115 ha położonej w obrębie ewid. Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 4224/25 - do sprzedaży w trybie bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Osoby, którym na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774, z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.                                                                                                

 

 

BURMISTRZ       
Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś    

Twój pomysł - europejskie pieniądze
eu
Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007-2013.
Projektowanie i tworzenie stron www