Drukuj print

Czy wiesz, że od 4 stycznia można składać wnioski o dodatek osłonowy?

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 05.01.2022

W dniu 03.01.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku osłonowym, która wchodzi w życie z dniem 04.01.2022 r.

Dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

W naszej gminie obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23, tel. 15 8724 676.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 • papierowo w Ośrodku Pomocy Społecznej.

WNIOSEK i OŚWIADCZENIE DO POBRANIA - <TUTAJ>

Termin złożenia wniosku:

 • W celu uzyskania dodatku osłonowego konieczne jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31.10.2022 r. (wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia).
 • W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31.01.2022 r. wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 r. oraz do 02.12.2022 r.
 • W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. wypłata zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do dnia 02.12.2022 r.

INFOLINIA

Od 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego.
Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze
– od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

facebook youtube