Drukuj Drukuj

Czas wyzwań i ciężkiej pracy - wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Kołtysiem

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 29.03.2021

Krzysztof Kołtyś jest doświadczonym samorządowcem, który nie boi się wyzwań, który poświęca wiele czasu na służbę na rzecz gminy i jej mieszkańców. W dobie pandemii, gdy spotkania z mieszkańcami naszej gminy nie były możliwe założył fanapage Burmistrza Janowa Lubelskiego. Omawiane tematy dotyczyły różnych zagadnień z naszego życia. To plany inwestycyjne związane z przebudową dróg, budową obiektów, sportowych, zawieraniem współpracy z gminami ościennymi, a także inwestycje o zasięgu wojewódzkim, jak budowa kolei, czy obwodnicy Janowa Lubelskiego w ciągu drogi krajowej nr 74. Początek nowego roku to nowe zadania, to także kontynuacja prac prowadzonych w ubiegłym roku. jak wiemy każde wyzwanie wymaga ciężkiej pracy. Na temat nowych inwestycji, nowych zadań gminy opowiada Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego.

G.J. - Gmina planuje zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenu po mleczarni i działki, na której stoi Dom Towarowy. Jakie one są i czy są realne?

K.K. - Celem naszych działań jest uporządkowanie bardzo ważnych dla naszego miasta przestrzeni. Jeśli chodzi o teren po mleczarni, jego właściciel planuje wybudowanie parterowego obiektu handlowo-usługowego wraz z parkingiem. Z rozmowy, jaką niedawno przeprowadziliśmy w Urzędzie wynika, że byłby to estetyczny obiekt, w którym funkcjonowałyby małe sklepy i punkty usługowe. Nie wiadomo jednak, czy i na jakich warunkach inwestor uzyska zgodę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na komunikacyjną obsługę tego obiektu. W ciągu kilku najbliższych miesięcy sprawa się wyjaśni. Właściciel gruntu bierze również pod uwagę ewentualną odsprzedaż tej nieruchomości na cele publiczne i wówczas gmina rozważy zakup tego terenu. Jeśli chodzi o Dom Towarowy, to wszyscy obserwujemy jego fatalny stan techniczny i estetyczny, jak również coraz mniejsze zainteresowanie obiektem. Jeśli powstaną nowe obiekty handlowe w naszym mieście  atrakcyjność Domu Towarowego spadnie jeszcze bardziej. Nadszedł więc czas, aby dojść do porozumienia z władzami Gminnej Spółdzielni w kwestii przeznaczenia tego terenu pod funkcje publiczne. Zwróciłem się do Zarządu GS z prośbą o spotkanie z Zarządem i Radą Nadzorczą. Mam nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie i osiągniemy porozumienie w tej kwestii. Obie sprawy są skomplikowane i trudne, ale chciałbym wraz z radnymi Rady Miejskiej znaleźć optymalne rozwiązania dla tych dwóch ważnych przestrzeni naszego miasta.

G.J. - Nasza gmina wraz z trzema sąsiednimi gminami tworzy wspólną strategię rozwoju. To pewnego rodzaju nowość. Na jakim etapie prac jesteśmy i co z tego wynika?

K.K. - Zmienia się filozofia finansowania rozwoju gmin z funduszy europejskich i krajowych i stawia się nacisk na wspólne rozwiązywanie problemów gmin, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane. W nowej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego wskazano 17 obszarów skoncentrowanych wokół miast powiatowych. W naszym przypadku początkowo wskazano dwie gminy: Janów Lubelski i Modliborzyce, ale udało nam się ten obszar jeszcze poszerzyć o  gminy: Dzwola i Godziszów. Teraz wspólnie pracujemy nad strategią terytorialną dla naszych gmin. Strategia wskaże najważniejsze problemy i bariery rozwoju tego obszaru oraz  przygotowany zostanie zestaw projektów , który pozwoli na poprawę jakości życia naszych mieszkańców i rozwój naszych gmin. Będziemy przygotowywać te projekty pod kątem ich dofinansowania, a następnie będziemy je  realizować. Etap diagnozy, który właśnie kończymy potwierdza to, że największym problemem w dalszym ciągu jest zbyt mało atrakcyjnych miejsc pracy, odpływ młodych, zdolnych i energicznych ludzi do dużych miast i za granicę oraz starzenie się społeczeństwa. Są to typowe  problemy małych miast i terenów wiejskich występujące w całym kraju. Dlatego  musi nastąpić zdecydowana interwencja na poziomie krajowym. Żeby przeciwstawić się tak silnej tendencji musi być również  stworzona i realizowana na poziomie krajowym strategia wzmacniania małych i średnich miast oraz terenów wiejskich w wielu dziedzinach . Taka strategia bardziej zrównoważonego rozwoju kraju jest realizowana od kilku lat, ale potrzeba na to więcej czasu, więcej funduszy i konsekwencji. My ze swej strony powinniśmy wszystko czynić, aby zachęcać lokalnych i zewnętrznych przedsiębiorców do inwestowania na naszym terenie zarówno w sektorze produkcyjno - usługowym w naszej strefie inwestycyjnej, jak też w sektorze usług związanych z szeroko rozumianą turystyką.  

G.J. - Co się dzieje w Janowskiej Strefie Inwestycyjnej. Czy pojawią się nowi inwestorzy?

K.K. - Obecnie trwa budowa kilku zakładów pracy, realizowana przez firmy z naszego powiatu i to mnie bardzo cieszy, gdyż  warunki jakie stworzyliśmy w strefie ułatwiają inwestowanie przedsiębiorcom. Ponadto budowę zakładu pracy rozpoczęła firma spoza naszego powiatu, która deklaruje, że będzie produkować beton i elementy galanterii betonowej, łącznie z kostką brukową. Prace dokumentacyjne kończy również kolejny, większy inwestor. Jak widać, pomimo panującej pandemii kolejne inwestycje są w toku.

G.J. - Planowane są nowe przedsięwzięcia dotyczące rozwoju Zoom-u Natury. Czy mógłby Pan przybliżyć nam szczegóły?

K.K. - Z doświadczenia wiemy, iż każda taka inwestycja wymaga stałego udoskonalania  i zwiększania atrakcyjności takiego  miejsca. Dlatego pracujemy obecnie nad koncepcją, która ożywi, uporządkuje i urozmaici nasz park. Wsłuchując się w opinie naszych mieszkańców, jak i odwiedzających nas turystów planujemy wzbogacenie oferty gastronomicznej. W tym celu mamy zamiar umożliwić  podmiotom prywatnym zainwestowanie w obiekty gastronomiczne,   na zasadach wieloletniej dzierżawy,  w drodze przetargu. Nowe obiekty gastronomiczne będą miały spójną architekturę, aby uniknąć efektu chaosu i przypadkowości. Planujemy także uporządkowanie  i wzbogacenie oferty placów zabaw dla dzieci,  nową aranżację przestrzeni relaksu, łącznie z główną aleją parku, gdzie pojawi się więcej roślin i  miejsc odpoczynku. Zamierzamy również,   nadbudować  wieżę widokową w konstrukcji stalowej, abyśmy mogli podziwiać widoki z perspektywy powyżej wierzchołków drzew. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy powinniśmy zakończyć prace koncepcyjne i wówczas je zaprezentujemy. W najbliższym czasie ogłosimy przetargi na modernizację mostu oraz uszkodzonej pergoli nad jednym z budynków. Zaprojektowaliśmy konstrukcje odporne na warunki atmosferyczne i  zdobyliśmy na te inwestycje pełne dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

G.J. - Na jakim etapie są zaplanowane w tym roku inwestycje gminne?

K.K. - Pierwsze miesiące tego roku to bardzo intensywne prace związane z opracowywaniem i aktualizacją różnych dokumentacji. Obecnie mamy skompletowane wszystkie dokumentacje potrzebne do ogłoszenia przetargu na modernizację parku „Misztalec”, który planujemy ogłosić w miesiącu  kwietniu. Podobnie sytuacja wygląda z projektowanym parkingiem w centrum miasta, na zapleczu byłego przedszkola przy ulicy Świerdzowej i  będziemy się przygotowywać do ogłoszenia przetargu. Powstanie dużo, bo aż 69 nowych miejsc parkingowych. W projekcie dotyczącym fotowoltaiki i solarów mamy ciągłe perturbacje. Jedni rezygnują, inni się zapisują. Dla tych nowych osób musimy opracować dokumentacje. To powoduje, że nie możemy przygotować przetargu. Mam nadzieję, że uda nam się zamknąć ostateczną  listę  osób w kwietniu i ogłosić przetarg w maju, ale sytuacja jest płynna. W projekcie dotyczącym wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne jesteśmy na etapie przeprojektowania około 80 szaf sterujących oświetleniem. Planowany przetarg prawdopodobnie odbędzie się pod koniec pierwszej połowy roku. Jeśli chodzi o inwestycję dotyczącą kompleksowej modernizacji budynku po byłym gimnazjum, to jesteśmy na etapie końcowym w opracowaniu dokumentacji i w pierwszej połowie roku planujemy ogłoszenie przetargu. Dokumentacje dotyczące obiektów sportowych są na wstępnym etapie. Jest bardzo trudno prowadzić tyle projektów w tym samym czasie przez kilka osób. Oczywiście pracujemy też nad inwestycjami drogowymi oraz szeregiem innych drobnych przedsięwzięć.

G.J. -  Czy wiadomo, na jakim etapie są prace związane z wyborem wariantu przebiegu drugiej obwodnicy Janowa w ciągu drogi krajowej nr 74?

K.K. - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma wskazać preferowany wariant obwodnicy w maju bieżącego roku, więc to już niebawem. 

G.J. -  A czy wiadomo na jakim etapie jest opracowanie dotyczące potencjalnej budowy kolei?

K.K. - Firma, która opracowuje koncepcję przebiegu kolei na zlecenie PKP i Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła dwa wstępnie proponowane warianty. Mieliśmy zaledwie kilka dni  na odniesienie się do nich. Wraz z Radnymi i z udziałem Zarządu Powiatu oraz pracownikami merytorycznymi starostwa i gminy wnieśliśmy dużo uwag oraz wskazaliśmy dwa dodatkowe warianty do przeanalizowania: jeden północny i jeden południowy. Nie potrafię na tym etapie stwierdzić, w jakim stopniu nasze sugestie i proponowane warianty zostaną wzięte pod uwagę. Pragnę także mocno podkreślić, że wykonywana koncepcja przebiegu kolei nie oznacza, że ta inwestycja będzie realizowana. Jest to jest wstępne studium wykonalności tego projektu służące podejmowaniu dalszych decyzji przez rząd i władze samorządowe województwa lubelskiego. Warto dodać, że pomimo naszych wniosków w sprawie zaprojektowania ruchu towarowego, wykonywana koncepcja przewiduje jedynie ruch pasażerski, więc nie ma obaw, co do dużej uciążliwości kolei.  Będzie to od ośmiu do kilkunastu przejazdów na całą dobę nowoczesnego szynobusu, który moglibyśmy porównać do tramwaju.

G.J. - Na ostatniej sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów. Gmina planuje wkrótce powołać także Młodzieżową Radę. Czy znany jest termin jej powołania i statut?

K.K. - Pani Sekretarz Bożena Czajkowska rozpoczęła już odpowiednie prace i mam nadzieję, że do lata podejmiemy uchwałę, a jesienią Młodzieżowa Rada zacznie funkcjonować. Cieszę się na myśl, że zarówno nasi seniorzy jak i nasza młodzież włączą się w życie publiczne naszej Małej Ojczyzny.

Dziękuję za rozmowę

Gazeta Janowska

 

 

Tagi:
wywiad
facebook youtube