Drukuj print

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białej Drugiej

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 20.01.2023
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Białej Drugiej

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Białej Drugiej. Wykonawcą jest firma Strabarg Sp. z. o.o. z Pruszkowa. Na realizację tej inwestycji nasza gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – 9.5 mln zł. Łączna
wartość zadania to suma rzędu 10 mln złotych, pozostała część to wkład własny gminy.
Budowana sieć przyczyni się do ochrony naturalnych ekosystemów z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki Białej i Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Ograniczy również degradację środowiska naturalnego poprzez eliminowanie zanieczyszczeń z przydomowych szamb do wód i gleby.
Wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Białej Drugiej spowoduje, że wyznaczona aglomeracja ściekowa w naszej gminie będzie skanalizowana w 99%. Pozostaje do skanalizowania ul. Lubelska oraz odcinek ul. Ulanowskiej od skrzyżowania przy byłej mleczarni do ulicy Wałowej, ze względu na brak zgody GDDKiA na umieszczenie kanalizacji w jezdni. Oprócz tego poza granicami wyznaczonej aglomeracji przygotowana jest dokumentacja wodno kanalizacyjna dla miejscowości Laski i Borownica.

Tekst i foto: Dorota Kozdra

facebook youtube