Drukuj print

Badanie potencjału inwestycyjnego Gminy Janów Lubelski

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 07.06.2021

Szanowni Mieszkańcy,
pragnę zaprosić Państwa do współpracy przy badaniu potencjału inwestycyjnego naszej Gminy.
W związku z faktem, iż Gmina Janów Lubelski przystąpiła do porozumienia związanego tworzeniem KLASTRA ENERGII, który docelowo ma pozwolić mieszkańcom na obniżenie cen kupowanej energii elektrycznej, dać możliwość posiadania własnej instalacji OZE oraz stworzyć system bezpieczeństwa i bilansowania energetycznego, prosimy o uzupełnienie ankiety.
Przy tworzeniu klastra energii niezbędne jest przygotowanie Strategii Rozwoju Klastra. W tym celu firma DOEKO Group analizuje obszar naszej gminy w zakresie potencjału realizacji inwestycji z obszaru OZE (woda, wiatr, słońce, biogaz). W zakresie realizacji inwestycji OZE (wiatr, słońca, biogaz) dopuszczalne są obszary gruntów o powierzchni minimalnej 0,5 ha oraz klasach gruntów IV, V i VI lub tereny inwestycyjne.
W zakresie realizacji inwestycji OZE (woda) działki położone bezpośrednio z dostępem do cieków wodnych. Jeżeli na działce w przeszłości istniał młyn, zapora lub inna forma wykorzystania przepływu wody do produkcji energii, żywności lub działalności– prosimy o wskazanie numeru działki.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety."

Wszystkie wypełnione egzemplarze proszę przesyłać drogą mailową sekretariat@janowlubelski.pl
Egzemplarze fizyczne mogą być np. zeskanowane.

W załączniku Ankieta

 

file
Ankieta Janów Lubelski.docx
0.25 MB
download Pobierz
facebook youtube