Drukuj Drukuj

Aż 29, 6 mln na wydatki majątkowe, w tym 22 mln pozyskanych środków z Budżetu Państwa i Funduszu Unii Europejskiej. Uchwalono budżet gminy 2021 roku

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 03.02.2021
Aż 29, 6 mln na wydatki majątkowe, w tym 22 mln pozyskanych środków z Budżetu Państwa i Funduszu Unii Europejskiej. Uchwalono budżet gminy 2021 roku

Aż 29, 6 mln na wydatki majątkowe, w tym 22 mln pozyskanych środków z Budżetu Państwa i Funduszu Unii Europejskiej. Uchwalono budżet gminy 2021 roku

Radni Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim na ostatniej sesji jednogłośnie zatwierdzili budżet na 2021 rok. W uchwale ujęto wiele zadań. Jedne z nich związane są z polepszeniem życia mieszkańców naszej gminy, inne zaś dotyczą jej rozwoju.

Rewitalizacja

W tym roku rozpoczną się prace dotyczące rewitalizacji Parku Misztalec w zakresie zbiornika wodnego, alejek, oświetlenia, monitoringu, remontu schodów (od strony dawnego cmentarza prawosławnego). Wśród zadań rewitalizacyjnych znalazło się zadanie dotyczące budowy parkingu przy ulicy 14 Czerwca (budowa tego parkingu z pewnością wpłynie na warunki parkowania w centrum miasta). Ważnym elementem życia naszych mieszkańców jest opieka senioralna. Gmina zamierza utworzyć Klub Seniora w Ośrodku Pomocy Społecznej (wniosek został złożony o dofinansowanie) Jest to projekt partnerski z fundacją na etapie negocjacji z Urzędem Marszałkowskim.

Natomiast z myślą o młodzieży gmina zamierza wybudować Skape Park. Nie będzie to jedyne zadanie, którego realizacja przyczyni się do aktywności fizycznej naszych mieszkańców.

...

Kolejnym zadaniem jest budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Janowie Lubelskim, czyli boiska do piłki nożnej typu Orlik z oświetleniem, ogrodzeniem i bieżnią,  sztucznego, mobilnego lodowiska oraz boiska wielofunkcyjnego z opcją kortów do tenisa ziemnego.

W tym roku rozpoczną się prace związane z modernizacją ciągu pieszo – rowerowego (mostu) i pergoli nad budynkiem ZOOM NATURY.

Kontynuacja zadań

 

W planie inwestycyjnym na 2021 rok widnieje wiele zadań, które będą kontynuowane. Mowa chociażby o kompleksowej modernizacji budynku po byłym gimnazjum na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Janowie Lubelskim, czy kontynuacji prac związanych z przebudową rynku wraz z dworcem. Ponadto zostanie dokończone uzbrojenie ponad 50 ha terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Inwestorskiej. W ten sposób gmina będzie przygotowana na ulokowanie inwestorów: małych, średnich i dużych. Ponadto będzie kontynuacja budowy remizy w Ujściu.

 

Inwestycje drogowe - drogi i chodniki

 

W tym roku rozpocznie się przebudowa dróg powiatowych: ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza, ul. Stokowej oraz w Zofiance Górnej. Gmina planuje niniejsze zadania dofinansować łącznie w kwocie około 2 mln złotych. Natomiast wśród dróg gminnych będą to ulice: ul. Borówkowa, ul. Jagodowa, ul. Poziomkowa (Osiedle Ruda – Sachalin) oraz ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, ul. Sosnowa (Osiedle Przyborowie) oraz zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa drogi w Łążku Przymiarki. Nowy wizerunek zyskają także chodniki. Będzie to przebudowa ul. Wałowej w zakresie chodnika od ul. Krzywej do ul. Wesołej, przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej, przy ul. Gen. S. Maczka oraz przebudowa chodników na Osiedlu Przyborowie.

Oświetlenie i parkingi

 

Oprócz wymiany oświetlenia na energooszczędne typu LED w całej gminie (około 1800 lamp), nowe oświetlenie pojawi się w Białej Drugiej, Łążku Ordynackim, Łążku Garncarskim oraz przy ulicy Brzozowej, przy ulicy Partyzantów, przy ulicy Okopowej, jak również modernizacja oświetlenia na Osiedlu przy ulicy Wiejskiej. Ponadto będą trwały prace nad przygotowaniem projektów technicznych budowy oświetlenia w miejscowości Biała Pierwsza, Zofianka Górna, Momoty Górne oraz przy ul. Bocznej Okopowej i przy ul. Ochotników Węgierskich. Nowy parking powstanie przy ul. 14 - go Czerwca (o czym pisaliśmy wcześniej) oraz przy ul. Łąkowej. Ponadto będą trwały prace nad dokumentacją techniczną związaną z budową parkingu przy ul. 8 Września, parking za budynkiem tzw. „Starej Poczty”, czy miejsca parkingowego za Domem Nauczyciela.

Nowe zadania

 

Wśród wielu inwestycji przewidziano rozpoczęcie prac dotyczących scalenia Osiedla Zaolszynie, wymianę centralnego ogrzewania w Przedszkolu Nr 1, budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Domu Nauczyciela.

 

Dokumentacja techniczna

 

Znaczna pula środków przeznaczona zostanie na różnego rodzaju dokumentacje techniczną. Wspomnieliśmy o drogowej, oświetleniowej, ale w planach także jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji budynku powięziennego, kompleksowej modernizacji stadionu miejskiego, sali sportowej przy Publicznej Szkole podstawowej w Białej Drugiej, zagospodarowania terenu przy Ośrodku Pomocy Społecznej, zagospodarowanie terenu „Janowskie Źródliska”, skweru pomiędzy przedszkolem, a kościołem pw. Św. Jadwigi Królowej.

Jeżeli chodzi o dokumentacje techniczną związaną z drogami to nowy budżet zakłada przygotowanie projektu technicznego związanego z przebudową ul. M. Reja, ul. Ochotników Węgierskich, przebudową drogi gminnej w Pikulach, modernizacją drogi w Łążku Garncarskim.

...

Przypomnijmy, że Eko – Energetyczna gmina to projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii, w ramach którego zostanie zainstalowanych 417 instalacji fotowoltaicznych i 30 instalacji solarnych. Dotychczas zamontowaliśmy 1649 instalacji solarnych oraz 448 pieców ekologicznych na biomasę.  Drugim projektem wpisującym się w program ochrony środowiska jest  wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED w całej gminie (około 1800 lamp).  Na wyżej wspomniane zadania  gmina Janów Lubelski uzyskała dotacje ze środków Unii Europejskiej.

 

Transmisja sesji dostępna pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=HHG19hXXNeQ&feature=emb_logo

Dorota Kozdra

 

facebook youtube