Drukuj print

Aktualne informacje o dodatku węglowym

Autor: Dorota Kozdra
Opublikowano: 30.09.2022

20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków.

W związku z wejściem w życie zmian do ustawy o dodatku węglowym, ponownie dokonujemy weryfikacji wniosków, biorąc pod uwagę:

  • główne źródło ciepła wpisane lub zgłoszone do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

oraz

  • wnioski złożone dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających pod tym samym adresem. Dodatek jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Do dnia 27 września 2022 roku  do Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim wpłynęło 1 946 wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

Na podstawie planu finansowego z dnia 21 września, Wojewoda Lubelski, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przyznał i przekazał Gminie Janów Lubelski środki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości  3 300 000 zł . Kwota ta wystarczy na pokrycie ok. 1000 wniosków , które w najbliższych dniach trafią do naszych mieszkańców. Pozostałe wnioski będą wypłacane  po przyznaniu kolejnych środków finansowych przez Wojewodę, co nastąpi niebawem.

 

 

 

 

facebook youtube