Drukuj Drukuj

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Władysław Belina - Prażmowski Archiwalny wpis

Opublikowano: 09.07.2020

Kolejna postać z wystawy " W kalejdoskopie istnień Ziemi Janowskiej" to Władysław Belina - Prażmowski.

Władysław Belina - Prażmowski (1888-1938) - twórca i dowódca kawalerii legionowej, pułkownik WP, prezydent Krakowa i wojewoda lwowski, określany mianem pierwszego ułana II Rzeczpospolitej. Część swojego życia i swojej działalności związał również z Ziemią Janowską. Po opuszczeniu Legionów zamieszkał w Godziszowie i zajął się administrowaniem miejscowego majątku Zamoyskich. Został również prezesem janowskiego Związku Strzeleckiego. W międzyczasie wziął udział w odsieczy Lwowa i walkach z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej oraz w walkach wojny polsko-bolszewickiej.
W Godziszowie rodzina Prażmowskich pozostawała do roku 1927. Następnie przenieśli się do Janowa Lubelskiego. Zamieszkali w wynajętej kamienicy, znajdującej się przy ul. Zamoyskiego. Mieszkając w Janowie Władysław Belina-Prażmowski nadal prowadził aktywną działalność społeczną, polityczną i gospodarczą na terenie całego powiatu, m.in. pełnił funkcję Prezesa Okręgowego Zarządu Kółek Rolniczych. Organizacja ta zajmowała się szerzeniem oświaty zawodowej wśród swoich członków, z inicjatywy kółek zakładano biblioteki i czytelnie, które propagowały pisma i książki o tematyce rolniczej i ogólnej.
W 1928 roku Prażmowski kandydował do Sejmu z listy BBWR. Dzięki jego agitacji partia ta cieszyła się dużym poparciem wśród tutejszej ludności.
Znana jest również działalność Władysława Beliny-Prażmowskiego w strukturach samorządu lokalnego. W Sejmiku Powiatowym pełnił od 1927 roku. funkcję Prezesa Powiatowej Komisji Drogowej. W okresie jego przewodniczenia Komisji, w latach 1927-28, na terenie powiatu janowskiego wybudowano najwięcej dróg, m.in. 6 km drogi Annopol-Wymysłów, 4 km drogi Polichna-Szastarka, 2 km drogi Słupie-Dąbie, wiele dróg naprawiono i wyremontowano. Działając w Komisji Drogowej Prażmowski był równolegle Prezesem Komisji Rolnej. Działalność na rzecz społeczności lokalnej docenili mieszkańcy Janowa, nazywając imieniem Beliny-Prażmowskiego jedną z ulic w mieście – dzisiejszą ulicę Bialską.
W księdze urodzeń i chrztów, którą niegdyś prowadziła kancelaria parafialna w Janowie spisany akt informuje, że ojcem chrzestnym syna Beliny - Janusza został marszałek Józef Piłsudski.

Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim

 

Przejdź do oryginalnej wersji publikacji w archiwalnej wersji strony
facebook youtube