Drukuj print

380 - lecie Janowa Lubelskiego. Kalendarium historii Janowa Lubelskiego - Grudzień

Autor: Elżbieta Iwankiewicz
Opublikowano: 29.12.2020

Kalendarium zostało opracowane przez pracowników Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim, pod przewodnictwem Pani Dyrektor Barbary Nazarewicz. Przypomina ono najważniejsze wydarzenia z 380-letniej historii naszego miasta w cyklach miesięcznych.

 

Grudzień:

8 grudnia 1645 r. Ma miejsce ponowne objawienie Matki Bożej.
8 grudnia 1660 r. Jan Sobiepan Zamoyski przekazuje kościół i klasztor w Janowie OO. Dominikanom.
28 grudnia 1687 r. Marcin Zamoyski wydaje przywilej potwierdzający wysokość czynszu  - 30 zł z łanu, wpłacanego do kasy skarbu ordynackiego. Dokument ten jednocześnie nakłada na janowskich mieszczan obowiązek stawiania się z każdego domu po jednej osobie z sierpem do pracy na folwarku w Białej.
4 grudnia 1928 r. Koło Rodzicielskie Gimnazjum Humanistycznego Polskiej Macierzy Szkolnej w Janowie Lubelskim funduje bibliotekę gimnazjalną: „jako trwałą pamiątkę 10 – lecia Niepodległości”.

 

| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad |

facebook youtube