Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Łążku Ordynackim